งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ นักศึกษา กรณีมีปัญหา. 1. อย่าเก็บปัญหา เอาไว้แต่เพียงผู้ เดียว ควรเล่าปัญหา ให้ผู้ใกล้ชิดฟัง ซึ่ง อาจจะเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ นักศึกษา กรณีมีปัญหา. 1. อย่าเก็บปัญหา เอาไว้แต่เพียงผู้ เดียว ควรเล่าปัญหา ให้ผู้ใกล้ชิดฟัง ซึ่ง อาจจะเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ นักศึกษา กรณีมีปัญหา

2 1. อย่าเก็บปัญหา เอาไว้แต่เพียงผู้ เดียว ควรเล่าปัญหา ให้ผู้ใกล้ชิดฟัง ซึ่ง อาจจะเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อน อาจารย์ ผู้สอน หรืออาจารย์ ที่ปรึกษา เป็นต้น

3 2. หากมีปัญหาด้าน การเงิน  ให้ติดตามข่าวประกาศเรื่อง ทุนการศึกษาของวิทยาเขตจาก หรือทุน ของมหาวิทยาลัยบอร์ดประกาศ ของมหาวิทยาลัย  ขอคำปรึกษาได้ที่งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี หรือ กอง กิจการนักศึกษา ตึก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4 3. มีปัญหาด้านการเรียนหรือ ปัญหาอื่นใด  ติดต่อขอคำปรึกษา ได้จากอาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ ผู้สอน หรือที่งาน การศึกษา วิทยาเขต กาญจนบุรี

5 4. การให้บริการ ณ งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอรับบริการด้วยการเขียนใบ คำร้องได้ทุกวันเวลาราชการ ณ ห้องศูนย์ประสานงาน วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี  ขอคำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่งาน การศึกษา วิทยาเขต กาญจนบุรี เพื่อขอพบ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกวันใน เวลาราชการ

6 กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันเวลา ราชการ  เบอร์ ต่อ 1111, 1112 และ 1114  เบอร์  com


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ นักศึกษา กรณีมีปัญหา. 1. อย่าเก็บปัญหา เอาไว้แต่เพียงผู้ เดียว ควรเล่าปัญหา ให้ผู้ใกล้ชิดฟัง ซึ่ง อาจจะเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google