งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดย save ข้อมูลเป็นสกุล.ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

3 ขนาดของ โปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง 62 ซม. x 95 ซม. ยาว 95 เซนติเมตร กว้าง 62 เซนติเมตร ความหนา ไม่เกิน 0.5 ซม. ไม่ต้องปรับตั้งค่าเอง สามารถดาวโหลดน์ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqdwww.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd

4 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster 1.จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 2.กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์ โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงาน พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

5 3.หากส่งภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนรคินทร์ ชั้น 1 หมายเหตุ 1. เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้าของผู้ป่วยตาม ความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยในที่สาธารณะ

6 2. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลแต่ ละหัวข้อที่กำหนด เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะ ได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์เพื่อ จัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่น ในการเผยแพร่ ผลงานต่อไป

7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  8764, 6740 ต่อ 102, 103 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google