งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขั้นตอนการทำ POSTER งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2556 วันที่ สิงหาคม 2556

2 Font Tahoma กว้าง 90 เซนติเมตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขนาดของ
โปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง Font Tahoma ยาว เซนติเมตร

3 รูปแบบการทำ POSTER 1. Download format poster ได้ที่ Website
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รูปแบบการทำ POSTER 1. Download format poster ได้ที่ Website งานพัฒนาคุณภาพ 2. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 3. กำหนด font ในการทำ poster คือ “Tahoma” ไม่จำกัดขนาดตัวอักษร (ตามความเหมาะสม) 4. จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดยการ Save ไฟล์เป็นสกุล .tiff หรือ .ppt ตัวอย่าง เช่น poster.tiff หรือ poster.ppt

4 การจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ 1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 1.1 เลือกเมนู file และเลือกเมนูย่อย page setup

5 1.2 ปรากฏ Properties page setup ใส่ขนาด poster
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1.2 ปรากฏ Properties page setup ใส่ขนาด poster width 90 cm และ height 95 cm คลิก OK

6 2. การ save file เมื่อจัดทำ poster พร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2. การ save file เมื่อจัดทำ poster พร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว 2.1 คลิกเมนู file เลือก save as

7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขนาดที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว

8 2.2 ตั้งชื่อ file name เลือก save as type เป็น TIFF
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2.2 ตั้งชื่อ file name เลือก save as type เป็น TIFF หรือ Presentation กด save

9 2.3 ปรากฏ Microsoft Office PowerPoint กด Every slide
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2.3 ปรากฏ Microsoft Office PowerPoint กด Every slide

10 2.4 ปรากฏ Microsoft Office PowerPoint กด OK เป็นอันสิ้นสุดการ save งาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2.4 ปรากฏ Microsoft Office PowerPoint กด OK เป็นอันสิ้นสุดการ save งาน

11 ขั้นตอนการดำเนินการ จัดส่ง file ข้อมูลกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขั้นตอนการดำเนินการ จัดส่ง file ข้อมูลกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 *สามารถส่ง file poster ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วในรูปแบบ แผ่น CD (ขนาด file ไม่เกิน 10 MB) 2. ในกรณีที่ส่งข้อมูลภายหลังวันที่กำหนดจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง ภายใน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เนื่องจากสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์จะต้องจัดทำโปสเตอร์ในส่วนของโครงการติดดาว ซึ่งมีจำนวนมาก

12 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ผู้ประสานงาน : คุณกฤติมา โทรศัพท์ 8776, 7465 ต่อ 304 คุณนุชจรินทร์ โทรศัพท์ 8776, 7465 ต่อ 203 สถานที่ : ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google