งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2553

2 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ไม่จำกัดขนาดตัวอักษร (ตามความเหมาะสม) 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดยการ save ข้อมูลเป็นสกุล.ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

3 ขนาดของ โปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง 62 ซม. x 95 ซม. กว้าง 62 เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร Download รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ได้ที่เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd

4 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster 1.จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ diskette หรือ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2554 2.กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์ โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงาน พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

5 3.หากภายหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานห้องโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 หมายเหตุ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้า ของผู้ป่วยตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัว ผู้ป่วยในที่สาธารณะ

6 3.ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลแต่ละหัวข้อที่กำหนดในการจัดทำ โปสเตอร์ เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะได้นำ ข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์ของท่าน รวบรวมและดำเนินการจัดทำหนังสือ ในการ เผยแพร่ผลงานต่อไป

7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3  8764, 8776 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล (ขอบคุณค่ะ)


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google