งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2553

2 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint
กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ไม่จำกัดขนาดตัวอักษร (ตามความเหมาะสม) จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดยการ save ข้อมูลเป็นสกุล .ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

3 ขนาดของโปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง
ขนาดของโปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง ยาว เซนติเมตร 62 ซม. x 95 ซม. กว้าง 62 เซนติเมตร Download รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ได้ที่เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ

4 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster
จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ diskette หรือ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2554 กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงานพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

5 หากภายหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 2 สิงหาคม เวลา – น. ณ บริเวณลานห้องโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 หมายเหตุ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้าของผู้ป่วยตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยในที่สาธารณะ

6 ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลแต่ละหัวข้อที่กำหนดในการจัดทำโปสเตอร์ เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะได้นำข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์ของท่าน รวบรวมและดำเนินการจัดทำหนังสือ ในการเผยแพร่ผลงานต่อไป

7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3  8764, 8776 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล (ขอบคุณค่ะ)


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google