งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลอดฟลูออ เรสเซนต์ fluorescent. หลักการทำงานของหลอดฟลูออ เรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอปรอท จะคายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ไอปรอท ซึ่งจะทำให้อะตอม ของไอปรอทอยู่ในสภาวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลอดฟลูออ เรสเซนต์ fluorescent. หลักการทำงานของหลอดฟลูออ เรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอปรอท จะคายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ไอปรอท ซึ่งจะทำให้อะตอม ของไอปรอทอยู่ในสภาวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลอดฟลูออ เรสเซนต์ fluorescent

2 หลักการทำงานของหลอดฟลูออ เรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอปรอท จะคายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ไอปรอท ซึ่งจะทำให้อะตอม ของไอปรอทอยู่ในสภาวะ ถูกกระตุ้น (exited state) เป็นผลให้อะตอมปรอทคายพลังงาน ออกมา เพื่อลดระดับพลังงานในตัวเองในรูปของรังสี อัลตราไวโอเลต ซึ่งมองไม่เห็น เมื่อรังสีชนิดนี้ไปกระทบกับสารวาวแสงที่ฉาบไว้ที่ผิว ด้านในของหลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเหล่านี้จะเปล่งแสงได้ โดยให้แสงสีต่างๆตามชนิดของสารวาวแสงที่ฉาบไว้ภายใน หลอดนั้น เช่น แคดเมียมบอเรท (Cadmium borate) ให้ แสงสีชมพู แคดเมียมซิลิเคท (Cadmium silicate) ให้แสงสีชมพู อ่อน แมกนีเซียมทังสเตท (Magnesium tungstate) ให้แสง สีขาวอมฟ้า แคลเซียมทังสเตท (Calcium tungstate) ให้แสงสีน้ำ เงิน ซิงค์ซิลิเคท (Zinc silicate) ให้แสงสีเขียว ซิงค์เบริลเลียมซิลิเคท (Zinc Beryllium silicate) ให้ แสงสีเหลืองนวล นอกจากนี้ยังอาจผสมสารวาวแสงเหล่านี้ เพื่อให้ได้แสงสี ผสมที่แตกต่างกันออกไปได้อีกด้วย

3 ส่วนประกอบของหลอด ฟลูออเรสเซนต์ 1. ตัวหลอด ภายในสูบอากาศออกจนหมดแล้ว บรรจุไอปรอทและก๊าซอาร์กอน เล็กน้อย ผิวด้านในของ หลอดเรืองแสงฉาบด้วยสารเรืองแสงชนิดต่างๆ แล้วแต่ ความต้องการให้เรืองแสงเป็นสีใด

4 2. ไส้หลอด ทำด้วยทังสเตนหรือ วุลแฟรมอยู่ที่ปลายทั้งสองข้าง เมื่อ กระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดจะทำให้ไส้หลอด ร้อนขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้ไอปรอทที่ บรรจุไว้ในหลอดกลายเป็นไอมากขึ้น แต่ ขณะนั้นกระแสไฟฟ้ายังผ่านไอปรอทไม่สะดวก เพราะปรอทยังเป็นไอน้อยทำให้ความต้านทาน ของหลอดสูง

5 3. สตาร์ตเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ ไฟฟ้าอัตโนมัติของวงจรโดยต่อขนานกับหลอด ทำด้วยหลอดแก้วภายในบรรจุก๊าซนีออนและ แผ่นโลหะคู่ที่งอตัวได้

6 4. แบลลัสต์ เป็นขดลวดที่พันอยู่บนแกน เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจาก แบลลัสต์นั้นจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เหนี่ยวนำ ไหลสวนทางกับกระแสไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าใน บ้าน ทำให้กระแส ไฟฟ้าที่จะเข้าสู่วงจรของ หลอดเรืองแสงลดลง

7 การใช้งานให้ถูกวิธี 1. ใช้หลอดไฟวัตต์ต่ำ 2. อย่าทาสีผนังเป็นสีเข้ม ควรใช้สีอ่อนๆ เพื่อช่วยให้ความสว่างมากขึ้น 3. หลอดไฟที่ขาด ควรใส่ไว้กับขั้วหลอด จนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่ 4. อย่าปล่อยให้หลอดไฟกะพริบ หรือ หลอดแดงโดยไม่สว่าง เพราะอาจเกิดไฟฟ้า ลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ 5. เลิกใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

8 วิธีการดูแลรักษา 1. หลอดที่เก็บไว้ไม่กระทบกระทั่งกันจนเกิด การชำรุดเสียหาย 2. เปลี่ยนใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน ใช้ หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ 3. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ควรทำ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 4. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอม 5. เลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์ เหมาะสมกับการใช้งาน

9 จบการนำเสนอครับ.. สมาชิกกลุ่ม นายอภิสิทธิ์ กิ่งก้าน นายเกรียงไกร คำประเสริฐ

10 โจทย์ปัญหา เรื่อง หลอดฟลูออ เรสเซนต์ fluorescent 1. เหตุใดหลอดฟลูออเรสเซนต์จึงสามารถ เปล่งแสงได้ ก. รังสีอัลตราไวโอเลตไปกระทบกับไส้หลอด ข. รังสีอัลตราไวโอเลตไปกระทบกับสารวาว แสงที่ฉาบไว้ที่ผิวด้านในของหลอดฟลูออเรส เซนต์ ค. รังสีอัลตราไวโอเลตไปกระทบกับไอปรอท ง. รังสีอัลตราไวโอเลตไปกระทบกับก๊าซ อาร์กอน

11 2. ซิงค์ซิลิเคท (Zinc silicate) ทำให้ เกิดแสงสีอะไร ก. แสงสีเขียว ข. แสงสีชมพู ค. แสงสีน้ำเงิน ง. จะมีข้อถูกก็หาไม่

12 3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ก. ตัวหลอด ข. ไส้หลอด ค. สตาร์ตเตอร์ ง. เครื่องปั่นไฟ

13 4. ส่วนประกอบข้อใดทำหน้าที่เป็น สวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติของวงจรโดย ต่อขนานกับหลอด ก. ตัวหลอด ข. ไส้หลอด ค. สตาร์ตเตอร์ ง. แบลลัสต์

14 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ก. หลอดที่เก็บไว้ไม่กระทบกระทั่งกัน จนเกิดการชำรุดเสียหาย ข. เปลี่ยนใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ค. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ง. เลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์สูงๆ


ดาวน์โหลด ppt หลอดฟลูออ เรสเซนต์ fluorescent. หลักการทำงานของหลอดฟลูออ เรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอปรอท จะคายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ไอปรอท ซึ่งจะทำให้อะตอม ของไอปรอทอยู่ในสภาวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google