งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ปัญหา การขนส่ง Transportation Problem ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ปัญหา การขนส่ง Transportation Problem ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ปัญหา การขนส่ง Transportation Problem ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล

2

3 ประเด็นบทที่ 9 ลักษณะของปัญหาการขนส่ง บทบาทของการขนส่ง การวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่ง วิธีการวัดผลผลิตของการ ขนส่ง การแก้ปัญหาการขนส่ง

4

5 การขนส่งสินค้า (Transportation) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจกแจงทรัพยากรต่างๆ ไปยังแหล่งที่เป็นจุดมุ่งหมายซึ่งได้กำหนดไว้ โดยการขนส่งดังกล่าวต้องมีประสิทธิภาพที่สุด ลักษณะของการขนส่งสินค้า เหมือนกับปัญหา การจัดสรรทรัพยากร แตกต่างกันที่การขนส่งสินค้า สามารถมีแหล่ง ทรัพยากรหลายแหล่ง และสามารถมีจุดหมาย หลายแหล่ง

6 ด้านต้นทุนการผลิต การสนับสนุนการผลิต สนับสนุนการตลาด ได้แก่ ราคา, ผลิตภัณฑ์, การส่งเสริมตลาด และช่องทางจำหน่าย สนับสนุนมูลค่าเพิ่มของสินค้า ได้แก่ สินค้า และบริการ (form utility), สถานที่ (place utility), เวลา (time utility), ความเป็น เจ้าของ (possession utility) สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า บทบาทของการ ขนส่งสินค้า

7

8 ไฮฟอง ฮานอย เวียงจันทน์ ลาเซียว มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง ภูเก็ต สงขลา อ่าวไทย ทะเลอันดามัน ทะเลจีนใต้ เชียงใหม่ วินห์ ดานัง กรุงเทพฯ พนมเปญ โฮจิมินห์ ซิตี้ เชียงตุง จิงหง คุนหมิง แม่สอด เมียวดี เมาะละแหม่ง พญาตองซู เจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี ทวาย บางสะพาน บ๊กเปี้ยน ระนอง เกาะสอง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก

9 สรุปลักษณะของปัญหาการขนส่ง จำนวนแหล่งทรัพยากร ( ต้นทาง ) ไม่จำเป็นต้อง เท่ากับจุดหมาย ( ปลายทาง ) โดยที่ไม่ต้องมีจำนวน สินค้าเท่ากันก็ได้ แหล่งทรัพยากร ( ต้นทาง ) หนึ่งแหล่ง ไม่จำเป็นต้อง เท่ากับจุดหมาย ( ปลายทาง ) โดยที่ไม่ต้องมีจำนวน สินค้าเท่ากันก็ได้ ลักษณะของการปัญหาการขนส่งจะแสดงในรูปของ ตารางการขนส่ง ที่แสดงจำนวน ( อุปทาน ) แหล่ง ทรัพยากร ( ต้นทาง ) และแสดงจำนวนความ ต้องการ ( อุปสงค์ ) กับแหล่งทรัพยากรปลายทาง

10 ตัวอย่าง

11

12 วิธีการหาผลเฉลย วิธีการพิจารณามุมตะวันตกเฉียงเหนือ หรือวิธีการ มุมพายัพ (the northwest-corner method) วิธีการแถวนอนเหนือไปใต้ (North to South Row Method) วิธีประมาณการแบบโวลเกล (Vogel’ approximation method) วิธีประมาณการแบบรัสเชลล์ (Russell’s approximation method) วิธีลัด (the shortcut method)

13 วิธีการพิจารณามุมตะวันตกเฉียงเหนือ (the northwest-corner method) เริ่มการคำนวณที่ช่องมุมซ้ายมือสุด (i=1,j=1) กำหนดจำนวนสินค้าที่จะส่งในช่องทางนี้ = max(xi,xj) ( มากที่สุด จัดสรรได้ ) หักจำนวนสินค้าที่จัดสรรแล้วออกจากค่า xi,xj ถ้า xi เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไปด้าน ขวามือ  ถ้า xj เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไป ด้านล่าง กลับไปต่อข้อถัดไป

14 200200 10 0 20 0 0 15 0 25 0

15 ตอบ

16 วิธีการพิจารณาแถวนอนเหนือไปใต้ (North to South Row Method) เริ่มการคำนวณที่แถวนอนที่ 1 (i=1,j=1) กำหนดจำนวนสินค้าที่จะส่งในช่องทางนี้ = max(xi,xj) ( มากที่สุด จัดสรรได้ ) หักจำนวนสินค้าที่จัดสรรแล้วออกจากค่า xi,xj ถ้า xi เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไปด้าน ขวามือ  ถ้า xj เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไป ด้านล่าง กลับไปต่อข้อถัดไปทะแยงทางใต้

17 200200 10 0 15 0 50 20 0 0

18 ตอบ

19 วิธีประมาณการแบบโวลเกล (Vogel’ approximation method) นำค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดลบค่าใช้จ่ายในแต่ละ เส้นทางของทั้งแถวนอนและแถวตั้ง เลือกแถวนอนหรือแถวตั้งที่มีผลต่างสูงที่สุด กำหนดจำนวนสินค้าที่จะส่งในช่องทางนี้ = max(xi,xj) ( มากที่สุด จัดสรรได้ ) หักจำนวนสินค้าที่จัดสรรแล้วออกจากค่า xi,xj - ถ้า xi เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไปด้าน ขวามือ  ถ้า xj เหลือให้เลื่อนไปจัดสรรช่องต่อไป ด้านล่าง หรือบน กลับไปเริ่มต้นใหม่

20

21 300300 25 0 15 0 20 0

22 ตอบ

23 วิธีประมาณการแบบรัสเชลล์ (Russell’s approximation method) พิจารณาหาค่าต้นทุนการขนส่งที่สูงที่สุด ของแถว ตั้งและแถวนอน ต้นทุนการขนส่งเดิม – ผลรวมของค่าต้นทุนที่สูง ที่สุดในแถวตั้งและแถวนอน จัดสรรการขนส่งในจำนวนที่มากที่สุด ลงในช่องที่ การขนส่งซึ่งมีค่าขนส่งที่สูงที่สุด จัดสรรการขนส่งสินค้าใหม่ จากจำนวนสินค้าที่ เหลืออยู่ ตามขั้นที่ 3 ใหม่

24

25 15 0 25 0 20 0 30 0

26 ตอบ

27 วิธีลัด (the shortcut method) เกิดจากวิธีการพิจารณามุมตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่ได้นำเอาเป้าหมายมาพิจารณาร่วมดัวย หลักการของวิธีลัด คือ การนำเป้ามาพิจารณา จัดสรรการขนส่งร่วม อาทิ  เป้าหมาย max จะพิจารณาจัดสรรการขนส่งในช่องการ ขนส่งที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย max  เป้าหมาย min จะพิจารณาจัดสรรการขนส่งในช่องการ ขนส่งที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย min

28 300 200150 200 เป้าหมายเป็น Maximun 50

29 ตอบ

30 150 300100 เป้าหมายเป็น Minimun 150 100

31 ตอบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ปัญหา การขนส่ง Transportation Problem ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google