งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกคุณภาพสินค้า  พิจารณาองค์ประกอบของสินค้า  เช่น ผู้บริโภคน้ำสลัดดูน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ ต้องการ  ผู้บริโภคจะใช้รายได้เลือกซื้อองค์ประกอบของสินค้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกคุณภาพสินค้า  พิจารณาองค์ประกอบของสินค้า  เช่น ผู้บริโภคน้ำสลัดดูน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ ต้องการ  ผู้บริโภคจะใช้รายได้เลือกซื้อองค์ประกอบของสินค้าและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกคุณภาพสินค้า  พิจารณาองค์ประกอบของสินค้า  เช่น ผู้บริโภคน้ำสลัดดูน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ ต้องการ  ผู้บริโภคจะใช้รายได้เลือกซื้อองค์ประกอบของสินค้าและ ปริมาณที่ต้องการจนได้ความพอใจสูงสุด 1

2 ตัวอย่างการตัดสินใจของ ผู้บริโภค  I = 100 บาทสำหรับบริโภคน้ำสลัดที่มีให้เลือกอยู่ 4 ยี่ห้อ ในราคาที่แตกต่างกัน  ให้คุณภาพของน้ำสลัดขึ้นอยู่กับส่วนผสมของน้ำตาลและ ไขมัน ซึ่งวัดได้จากกรัมของไขมันและกรัมของน้ำตาลต่อ หน่วยของน้ำสลัด  ผู้บริโภคจะใช้เงิน 100 บาทในการเลือกซื้อน้ำตาลและ ไขมันในสัดส่วนที่ต้องการ  ใช้ตัวแบบ IC พิจารณาได้ว่า เขาซื้อน้ำสลัดยี่ห้ออะไรบ้าง และในปริมาณเท่าใด 2

3 3 องค์ประกอบของน้ำสลัด: ไขมันและน้ำตาล ยี่ห้อ ไขมัน น้ำตาล ไขมัน/น้ำตาล ราคา จำนวน กรัม/หน่วย บาท/หน่วย หน่วย อีวา อีวอน ดาเลีย ดาลอง ไขมันและน้ำตาลของน้ำสลัดที่ซื้อได้จากเงิน 100 บาท ยี่ห้อ ไขมัน น้ำตาล อัตราการทดแทนส่วนเพิ่ม อีวา อีวอน ดาเลีย ดาลอง

4 การตัดสินใจของผู้บริโภค กรณี 1  เลือกจุด A และใช้เงินทั้งหมดซื้ออีวา 5 หน่วย 4

5 การตัดสินใจของผู้บริโภค กรณี 2  จุด T ไม่ตรงกับน้ำสลัดยี่ห้อใดที่มีขายในตลาด 5

6 การผสมน้ำสลัด  ผสมอีวาและอีวอนจนได้ส่วนผสมที่จุด T  ทำไม่ไม่ผสมอีวากับดาเลียหรือดาลอง ? 6

7 เมื่อมีการบริโภคสินค้ามากกว่า 1 ประเภท  บริโภคน้ำสลัดและพายเนื้อ  จัดสรรรายได้ให้แต่ละสินค้า  เลือกองค์ประกอบสินค้าแต่ละประเภทเมื่อได้รับการจัดสรร รายได้ 7

8 การจัดสรรรายได้ 8

9 ลักษณะของตัวแบบ เศรษฐศาสตร์  ไม่มีการสัมภาษณ์  ตัวแบบเศรษฐศาสตร์ไม่มีการสัมภาษณ์ผู้บริโภค  เช่น ตัวแบบอุปสงค์ต่อเบียร์  เมื่อใช้ในการคาดคะเนหรือการวิเคราะห์นโยบาย  สมมติให้เหตุการณ์ในอดีตยังเกิดขึ้นในลักษณะเดิม  เช่น ความยืดหยุ่นราคาสินค้าเหมือนเดิม 9

10 การสัมภาษณ์  ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัมภาษณ์  ความไม่พร้อมของผู้บริโภค  ไม่คุ้นกับสินค้า  ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสัมภาษณ์  ความพร้อมของผู้บริโภค  คุ้นเคยกับสินค้าที่กำลังบริโภค  มีการวางแผนที่จะซื้อ  เช่น บ้าน รถยนต์ 10

11 การผสมผสานการสัมภาษณ์ กับตัวแบบเศรษฐศาสตร์  ตัวแบบอุปสงค์ต่อเบียร์ / การสัมภาษณ์ผู้บริโภค  ช่วยเสริมข้อสรุป  เช่น ผู้บริโภคให้สัมภาษณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงในราคา เบียร์ไม่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์  ตัวแบบอุปสงค์สรุปได้ว่า ความยืดหยุ่นราคาเบียร์ต่ำ 11

12 การทดลองตลาด  เลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  จำลองสถานการณ์การซื้อขายสินค้า  กำหนดอำนาจซื้อผู้บริโภค  แจกคูปองเพื่อจำลองรายได้  กำหนดราคาสินค้า  จำนวนคูปองที่ต้องใช้  สังเกตพฤติกรรมการซื้อ  สามารถคำนวณความยืดหยุ่นราคา ความยืดหยุ่น รายได้ ความยืดหยุ่นราคาไขว้  ข้อสมมติที่สำคัญคือแหล่งของรายได้ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อ 12


ดาวน์โหลด ppt การเลือกคุณภาพสินค้า  พิจารณาองค์ประกอบของสินค้า  เช่น ผู้บริโภคน้ำสลัดดูน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ ต้องการ  ผู้บริโภคจะใช้รายได้เลือกซื้อองค์ประกอบของสินค้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google