งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์ นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ นางสาวกาญจนา ภักดีรุจีรัตน์ ม. ล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์ นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ นางสาวกาญจนา ภักดีรุจีรัตน์ ม. ล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์ นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ นางสาวกาญจนา ภักดีรุจีรัตน์ ม. ล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร นายพิพัฒน์ ศรีเที่ยง นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี นายอภิชัย ทะนัน นางสาวปีติมาต สิริธนภัคกุล

2 มูลเหตุจูงใจ  มีการรับงานมากกว่าหนึ่งช่องทาง  มีการรับงานซ้อน  ตอบการขอบริการล่าช้า  ไม่มีการเกลี่ยงาน  ส่งงานให้ผู้ขอบริการล่าช้า

3 เป้าหมาย  กำหนดจุดรับงานเพียงจุดเดียว  จัดทำกระดานแสดงตารางปฏิบัติงาน  ทำตารางปฏิบัติงานออนไลน์  บริหารจัดการภายใน ให้มีการเกลี่ยงาน  เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4 วิเคราะห์ก้างปลา

5 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้มีการ ดำเนินการ  มีจุดรับงานเพียงจุดเดียว call center : 82946  ทดลองทำกระดานแสดงข้อมูลตารางปฏิบัติงาน  ทำตารางปฏิบัติงานออนไลน์ www.car.chula.ac.th/av  ปรับวิธีบริหารจัดการการรับงานภายในศูนย์พัฒนาสื่อ ฯ

6 ผลลัพธ์การดำเนินงาน  มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานก่อนรับงาน  มีตารางปฏิบัติงานออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้ามาดู ตารางการทำงานได้  สามารถตอบรับการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น  เริ่มมีปรับการบริหารจัดการภายใน ให้มีการเกลี่ยงาน  ส่งงานให้กับผู้รับบริการได้เร็วขึ้น

7 http://www.car.chula.ac.th/av

8 ตารางปฏิบัติงานออนไลน์

9

10 นำข้อมูลลง excel


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์ นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ นางสาวกาญจนา ภักดีรุจีรัตน์ ม. ล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google