งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ ปลอดภัยไร้กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ ปลอดภัยไร้กังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ ปลอดภัยไร้กังวล

2

3 หน่วยงาน งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ

4 ชื่อกลุ่ม กบมุดกะลา ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆในสำนักงาน มหาวิทยาลัยที่มีรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ใช้งานประจำเป็น จำนวนมากการนำรถมาตรวจสภาพ ล่าช้า ทำให้การทำประกันภัยรถภาค บังคับ ( พ. ร. บ.) และการชำระภาษี ประจำปีล่าช้าไปด้วยซึ่งจะมีปัญหาใน การนำแผ่นป้ายภาษีไปติดกระจกหน้า รถยนต์ล่าช้าทำให้อาจถูกเปรียบเทียบ ปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. หน่วยงานต่างๆในสำนักงาน มหาวิทยาลัยสามารถรับแผ่นป้ายภาษี ได้แน่นอนตามกำหนด 2. หน่วยงานต่างๆได้รับบริการอย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 3. จำนวนรถที่ขาดการชำระภาษีประจำปี ลดลง 4. อัตราชำระภาษีประจำปีทันเวลาที่ กำหนด 5. จำนวนครั้งของการถูกจับและ เปรียบเทียบปรับลดลง

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) การติดต่อประสานงาน ไม่สะดวก เวลา แบ่งเวลาให้ถูกต้อง / ติดตามเอาใจใส่ พฤติกรรม ดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้น ความรับผิดชอบ กระตือลือล้น เอาใจใส่ กับงานที่ได้รับ มอบหมาย

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ติดต่อให้ตรงเป้าหมาย และติดตามผลงาน แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดระยะเวลา จัดเก็บเครื่องมือ ทำความสะอาดให้ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง ) สามารถควบคุมระยะเวลาการชำระภาษี รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รวดเร็ว แน่นอนทันรอบชำระภาษีประจำปีตาม กำหนด การติดต่อประสานงานทุกวิธีทาง แล้ว ยังไม่มีผู้มารับทางหน่วยงานจะทำ การจัดส่งถึงหน่วยงาน

9

10 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับ แผ่นป้ายภาษี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ ปลอดภัยไร้กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google