งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคำถาม - คำตอบบริการ สารสนเทศ. 11. นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคำถาม - คำตอบบริการ สารสนเทศ. 11. นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคำถาม - คำตอบบริการ สารสนเทศ

2 11. นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล

3  6.1 ระบบคำถาม - คำตอบสารสนเทศ  6.2 จำนวนคำถามซ้ำๆ ลดลง  6.3 จำนวนการเข้าใช้ระบบคำถาม - คำตอบ ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น

4  1. คำถามที่พบจำแนกได้ 2 ประเภท 1.1 คำถามซ้ำๆ หรือมีเนื้อหาคล้ายกัน พบบ่อยครั้ง ค้นหา คำตอบได้ง่าย 1.2 คำถามที่พบไม่บ่อย แต่ต้องใช้เทคนิคและความ ชำนาญในการค้นหาข้อมูลพอสมควร  2. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการติดต่อสอบถาม ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  3. เจ้าหน้าที่ให้บริการในเคาน์เตอร์ให้คำอธิบาย หรือคำแนะนำในงานตอบคำถามจากประสบการณ์ และความชำนาญที่ไม่เท่ากัน

5  ก้างปลา ก้างปลา

6

7

8

9  ผ่านเว็บด้วยวิธี Browsing  ผ่านเว็บด้วยวิธี Searching

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบคำถาม - คำตอบบริการ สารสนเทศ. 11. นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google