งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน การบริหารจัดการข้อมูล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน การบริหารจัดการข้อมูล 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน การบริหารจัดการข้อมูล 1

2 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไอทีก้าวใหม่ 2

3 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ที่มา / มูลเหตุ 1. ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการค้นหาข้อมูล 2. ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแทนกันได้ สิ่งจูงใจของโครงการ กลุ่มก้าวใหม่ เน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ผ่าน WEB 3

4 ชื่อเวประบบการจัดการเอกสาร https://filer.it.chula.ac.th

5 สามารถค้นหาข้อมูลได้หลาย รูปแบบ ระบบที่พัฒนาจะสามารถค้นหาข้อมูลได้

6 ผลลัพธ์จากการค้นหา

7 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลแทนกัน ได้

8 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. สามารถค้นหาเอกสารได้ภายใน 10 วินาที 2. ค้นหาได้สะดวก และรวดเร็ว โดยผ่าน WEB 8

9 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ 1. ค้นข้อมูลได้หลายรูปแบบ Folder Key word Full Text search 2. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูลได้ 9

10 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) 1. ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามที่ ต้องการและทันเวลา 2. ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแทนกันได้

11 ตัวอย่างหน้าจอไดรฟ์ O เดิม

12 ตัวอย่างหน้าจอเข้าระบบ ผ่าน WEB

13 หน้าจอระบบการจัดการ เอกสาร

14 หน้าจอค้นข้อมูลแบบ Folder

15 หน้าจอการค้นหาข้อมูลตาม Key word 1. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. กดปุ่ม search

16 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อน และหลังการปรับปรุง ) ก่อน ไม่มีระบบการจัดการเอกสาร หลังการปรับปรุง 1. มีระบบการจัดการเอกสาร โดยผ่าน WEB 2. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารได้

17 กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารได้

18

19 คำถาม ??? สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน การบริหารจัดการข้อมูล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google