งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Charming Toilet ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณฐิติกานต์ตันชนะวงศ์ คุณศิริลักษณ์ประวีณวรกุล ที่ปรึกษา คุณภมร แช่มรักษาหัวหน้าหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1 คุณสุดจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Charming Toilet ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณฐิติกานต์ตันชนะวงศ์ คุณศิริลักษณ์ประวีณวรกุล ที่ปรึกษา คุณภมร แช่มรักษาหัวหน้าหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1 คุณสุดจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Charming Toilet ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณฐิติกานต์ตันชนะวงศ์ คุณศิริลักษณ์ประวีณวรกุล ที่ปรึกษา คุณภมร แช่มรักษาหัวหน้าหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1 คุณสุดจิต ไตรประคองผู้ตรวจการ พยาบาล

2 หลักการและเหตุผล ปัจจัยการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยและญาติ ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ความสะอาด สะดวก และการไม่มีกลิ่นของ ห้องน้ำ พื้นห้องน้ำแห้งเพื่อป้องกันการพลัด ตกล้ม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้สูงอายุ นำผลของ IPV มาปรับปรุงทำให้การตอบสนอง ล่าช้า

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความสุขสบายของ ผู้ป่วย / ญาติในการใช้ห้องน้ำ ( สะอาด ไม่ มีกลิ่น ) 2. เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ ห้องน้ำ พื้นไม่เปียกผู้ป่วยไม่ลื่นล้ม 3. เพิ่มความพึงพอใจ / ลด ความไม่พึงพอใจของผู้ป่วย / ญาติ

4 วิธีดำเนินการ 1. สำรวจปัญหาและนำมาวิเคราะห์ 2. ออกแบบการแสดงความคิดเห็น ของผู้ป่วย / ญาติ

5 2.1. จัดทำบอร์ด หน้าห้องน้ำ ประกอบด้วย กล่อง 3 กล่อง

6 2.2. กล่องข้างล่าง ซ้าย ขวา ใส่แถบสี แสดงความคิดเห็น สีน้ำเงิน : สะอาด สีแดง : ไม่สะอาด

7 2.3. กล่องบนใส่ แถบสีที่ผู้ป่วย / ญาติเลือก

8 2.4. อธิบายให้ ผู้ป่วย / ญาติ ทราบและ เข้าใจ

9

10 3. ทดลองใช้

11

12

13 4. สรุปผลแต่ละวัน โดยหัวหน้าเวร มาหยิบแถบสี ในกล่องเพื่อดูผล

14 5. นำผลแจ้งแม่บ้านรับทราบและ พัฒนาปรับปรุง

15 ตัวชี้วัด 1. การลื่นล้ม จากพื้น ห้องน้ำเป็น ศูนย์ 2. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้ห้องน้ำ

16 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ป่วย / ญาติมีความพึงพอใจดูจาก IPV 2. ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสะอาดของ ห้องน้ำจาก IPV 3. สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่และ ผู้ป่วย / ญาติ 4. สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานที่มีผู้ป่วย ประเภทเดียวกันนำไปใช้

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Charming Toilet ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณฐิติกานต์ตันชนะวงศ์ คุณศิริลักษณ์ประวีณวรกุล ที่ปรึกษา คุณภมร แช่มรักษาหัวหน้าหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1 คุณสุดจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google