งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด

2 Aj.Wichan Hongbin2

3 3 ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง/เรียกดู ผู้จัดการ ข้อมูลที่ผ่านการ ปรับปรุง/เรียกดู

4 Aj.Wichan Hongbin4 เช่ารถ ข้อมูลลูกค้า/เลือกรถ /มัดจำ รายละเอียดรถ/สัญญา เช่า สัญญาเช่า

5 Aj.Wichan Hongbin5

6 6

7 7

8 8 จาก Slide ที่ผ่านมา ให้ นำ Process ที่ Explode มารวมเป็นภาพเดียวกัน

9 Aj.Wichan Hongbin9

10 10 กรณีศึกษา ในส่วนงานคิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานแห่งหนึ่ง พบว่า เจ้าหน้าที่จะนำสมุดบันทึกเวลาเข้าทำงาน และ เวลาออกจากงานของพนักงานทุกคนที่เขียนลงในสมุด มาคำนวณหาค่าล่วงเวลา โดยใช้เครื่องคิดเลข แล้วเขียน รายงานขอเบิกเงินทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงานไปให้ ผู้จัดการพิจารณา หลังจากนั้นจึงนำเงินมาจ่ายให้กับ พนักงาน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานทุกคน ด้วย จากกรณีดังกล่าวพบว่า มีความผิดพลาดหลาย ครั้ง เนื่องจากเป็นการจัดทำเอกสารแบบ Manul ดังนั้น จึงให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFDs เป็น เครื่องมือในการออกแบบในระดับ Context Diagram


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google