งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า 2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. นเรศวร 3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามทส 4. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. บูรพา 5. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า 2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. นเรศวร 3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามทส 4. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. บูรพา 5. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า 2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. นเรศวร 3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามทส 4. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. บูรพา 5. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา รร. จปร.

2 ประธานโครงการ นายสุรศักดิ์ เจริญวีร กุล

3 • เพื่อให้สินค้าจัดจำหน่ายถึงมือ ผู้บริโภค โดยเร็ว ( ลูกค้า ) • เพื่อให้เจ้าหนี้ศูนย์หนังสือ เกิด ความประทับใจ ในผลงานที่ สามารถ กระจายไปสู่ชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ผ่านสาขาของศูนย์ หนังสือจุฬา ได้อย่างทั่วถึงและทัน กำหนดเวลา

4 •เ•เ•เ•เพื่อให้สาขาสามารถแจ้งกำหนดส่ง สินค้าให้ลูกค้าได้ •เ•เ•เ•เพื่อให้สาขาได้รับสินค้าภายใน 2 วัน และถูกต้อง

5

6 • แบ่งหน้าที่การจัดสินค้าให้ ชัดเจน • กำหนดเวลาในการจัดสินค้า เพื่อให้ทันรอบส่ง • รองรับการจัดสินค้าเร่งด่วน ใน กรณีต่างๆ มุ่งเน้นให้สินค้าถึง สาขา เพื่อการบริการลูกค้า

7 หลักการและเหตุผลผลการดำเนินการ - สาขาไม่สามารถแจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ ลูกค้าได้แน่นอน - ประสานงานกับสาขามากขึ้น - ณ 30/9/54 สาขาได้รับสินค้าประมาณ 3-4 วัน - 1/10/54 กำหนด เวลาในการรับ order ไม่เกิน 12.00 น. แจ้งให้สาขาทราบ หลัง ประสานงาน สาขาได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน - จากการไม่ประสานงานการทำงาน - จากที่ไม่สามารถแจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ ลูกค้าได้ - จากเดิมสาขารับสินค้าภายใน 3-4 วัน - ได้มีการประสานงานมากขึ้นตามขั้นตอน - ปัจจุบันสาขาสามารถแจ้งกำหนดาให้ ลูกค้าได้ - ปัจจุบันสาขาสามารถได้รับสินค้าภายใน 2 วัน

8 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า 2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. นเรศวร 3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามทส 4. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม. บูรพา 5. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google