งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Simulation 2301520 Fundamentals of AMCS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Simulation 2301520 Fundamentals of AMCS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Simulation Fundamentals of AMCS

2 Simulation (การจำลอง)
Simulation คือการจำลองระบบของจริงหรือกระบวนการของจริง เพื่อที่จะใช้ ประมาณ performance measures ของระบบหรือกระบวนการ นั้นๆ โดยใช้วิธีการทางสถิติ Simulation มักจะใช้ในการจำลองระบบ/กระบวนการที่มีความซับซ้อน Simulation models อธิบายพฤติกรรมของระบบในรูปของฟังก์ชันของเวลา ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือ Continuous-Time Simulation Model Discrete-Event Simulation Model

3 Simulation (การจำลอง)
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำลองแบบ discrete event ตัวอย่าง ในการจำลองแถวคอยที่มี 1 สถานีบริการ เราต้องการทราบว่า โดยเฉลี่ยลูกค้าใช้เวลาในระบบเท่าใด โดยเฉลี่ยแถวยาวเท่าใด โดยเฉลี่ยลูกค้าต้องรอนานเท่าใด ฯลฯ สิ่งที่ต้องจำลอง:

4 Simulation (การจำลอง)
ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลอง เราจะต้องมีข้อสมมุติว่าข้อมูลที่เรา จำลองมามีการแจกแจงเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาระหว่างการเข้ามา (interarrival time) ของลูกค้า เราอาจสมมุติให้มีการแจกแจงเป็นแบบ exponential ที่มีค่าเฉลี่ย 3 นาที การสร้างข้อมูลจากการแจกแจงใดๆ จะต้องมีการนำตัวเลขสุ่มเข้ามาใช้


ดาวน์โหลด ppt Simulation 2301520 Fundamentals of AMCS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google