งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานคำนวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานคำนวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานคำนวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความของ คอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกะทัดรัดว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้ สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิตศาสตร์

2 1. แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) จะมีลักษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่แยก ส่วนทำหน้าที่เป็นตัวกระทำและเป็นฟังก์ชัน ทางคณิตศาสตร์ จึงเหมาะสำหรับงาน คำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่อยู่ ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะวิธีการทำงาน ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท 2. ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ( digital computer ) คอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน จัดเป็น ดิจิทัลคอมพิวเตอร์แทบทั้งหมด ดิจิทัลคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานเกี่ยวกับตัวเลข

3 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer ) 2. สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) 3. มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) 4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer)

4 (1) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ( desktop computer ) 3. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (notebook computer 2. แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ ( laptop computer 4. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer

5 (2) สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) สถานีงานวิศวกรรมมีจุดเด่นในเรื่อง กราฟิก การสร้างรูปภาพและการทำ ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงสถานีงาน วิศวกรรมรวมกันเป็นเครือข่าย ทำให้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

6 (3) มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) มินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่สามารถใช้งาน พร้อม ๆ กันได้หลายคน จึงมีเครื่องปลายทางต่อได้ มี ราคาสูง เรียกว่าเครื่องให้บริการ (server) มีหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ (client)

7 (4) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ มีราคาสูงมาก มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ขององค์การ และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมี การดูแลรักษาเป็นอย่างดี

8 (5) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานคำนวณที่ ต้องมีการคำนวณตัวเลขจำนวนหลายล้านตัว ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น งานพยากรณ์ อากาศ ที่ต้องนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศ ทั้งระดับภาคพื้นดิน และระดับชึ้นบรรยากาศเพื่อดู การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ งานนี้ จำเป็นต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี สมรรถนะสูงมาก

9 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

10

11 Input

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานคำนวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google