งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใช้เวลาทำกลุ่ม 40 นาที นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใช้เวลาทำกลุ่ม 40 นาที นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใช้เวลาทำกลุ่ม 40 นาที นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที

3 แนวการวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง สาเหตุ –Biological factors –Psychological factors –Socio-cultural factors แนวทางการช่วยเหลือและการ ป้องกัน

4 วิธีการทำงาน 1. ให้คิดคนเดียวโดยหาคำตอบให้มาก ที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าจะผิด 2. จับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆ ช่วยกัน เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว เขียนคำตอบตามที่ตกลงกัน 3. รวมกลุ่มของตนเอง แลกเปลี่ยน คำตอบและหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 นำเสนอในที่ประชุม

5 วิธีการคิด 1. การให้คิดคนเดียวเป็น อย่างไร 2. ร่วมคิดกัน 2 คน เป็น อย่างไร 3. คิดว่าจะต่างจากการ ช่วยกันคิดพร้อมๆกันในกลุ่ม ใหญ่อย่างไร 4. คำถามที่กำหนดให้คิด เป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใช้เวลาทำกลุ่ม 40 นาที นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google