งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบ นิเวศอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบ นิเวศอย่างไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบ นิเวศอย่างไร ?

2 Gajaseni, 20012 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด สสาร 1. การขยายทางชีวภาพ (Biological magnification) = การเพิ่มความเข้มข้น ของสสารตามลำดับขั้น ในเชิงอาหารในสาย ของการถ่ายทอด 3 x 10 -6 ppm 25 ppm การขยายทางชีวภาพของสาร DDT ไปตามสาย ของการถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร

3 Gajaseni, 20013 2. สสารสามารถถ่ายทอดข้ามมาตราของเวลา ตัวอย่างการหมุนเวียนของคาร์บอนในวงจรชีวะ - ธรณี - เคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต กระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทางธรณี

4 Gajaseni, 20014 3. มนุษย์สามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของวงจรสสารในชีวาลัย The increase in atmospheric carbon dioxide and average temperature from 1958 to 1991.

5 Gajaseni, 20015


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบ นิเวศอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google