งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 ระบบนิเวศ (Ecology). Gajaseni, 20012 ระบบนิเวศ คำจำกัดความ ระบบชีวิตที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สังคมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 ระบบนิเวศ (Ecology). Gajaseni, 20012 ระบบนิเวศ คำจำกัดความ ระบบชีวิตที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สังคมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 ระบบนิเวศ (Ecology)

2 Gajaseni, 20012 ระบบนิเวศ คำจำกัดความ ระบบชีวิตที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สังคมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3 Gajaseni, 20013 กระบวนการซึ่งปรากฏที่ระบบนิเวศ แต่ไม่ปรากฏที่ระดับอื่น ๆ ของการจัด องค์กรทางชีววิทยาคืออะไร ?

4 Gajaseni, 20014 การไหลถ่ายเทสสารและพลังงานของ ระบบนิเวศเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ตอบ ผ่านโครงสร้างเชิงอาหาร (Trophic structure) โดยห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ไป ตามลำดับขั้นเชิงอาหาร (Trophic levels)

5 Gajaseni, 20015 ถาม ห่วงโซ่อาหาร ในธรรมชาติมี ปรากฏอยู่หรือไม่ ?

6 Gajaseni, 20016 ถาม แหล่งพลังงานที่ระบบนิเวศ ได้รับ มาจากไหน ? ค่าพลังงานที่โลกได้รับ 10 22 จูล ( = ระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมา 100 ล้านลูก )

7 Gajaseni, 20017 ถาม แล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณที่แสง ส่องไม่ถึง ก็อยู่ไม่ได้นะซิ ? Tube worm Simplified diagram of energy flow in coastal marine ecosystems showing energy storage in reduced sulfur compounds CO 2 + H 2 S + O 2 + H 2 O (CH 2 ) n + H 2 SO 4

8 Gajaseni, 20018 ถาม แล้วระบบนิเวศจัดการอย่างไรกับ พลังงานที่จำเป็นต้องใช้ ? รูปใบไม้สังเคราะห์แสง ผลผลิตอันดับแรกสุทธิ = ผลผลิตอันดับแรก รวม - การหายใจ Net Primary Production = Gross Primary Production - Respiration

9 Gajaseni, 20019 ถาม ผลผลิตอันดับแรกของระบบนิเวศ ต่างๆ บนโลก เท่ากันหรือไม่ ? เพราะเหตุ ใด ? ปัจจัยจำกัด = แสง น้ำ อาหาร

10 Gajaseni, 200110 ถาม ใช้โดยกระบวนการใด ?

11 Gajaseni, 200111 ถาม อะไรเกิดขึ้นกับผลผลิต อันดับแรกรวม ? ตอบ 1. ใช้โดย ผู้ผลิตเอง (1/7) 2. ใช้โดยผู้บริโภค (2/7) 3. ใช้โดยผู้ย่อย สลาย (4/7)0


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 ระบบนิเวศ (Ecology). Gajaseni, 20012 ระบบนิเวศ คำจำกัดความ ระบบชีวิตที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สังคมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google