งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2 Gajaseni, 20012 คำถามที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด บทบาทหน้าที่ - กินอะไร หากินที่ไหน อย่างไร - ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร - มีสถานะของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร ( ปัจจัยอะไร ช่วงแค่ไหน ) - มีสถานะของทรัพยากรเป็นอย่างไร ( ปัจจัยอะไร ต้องการแค่ไหน หาได้อย่างไร ) - มีกิจกรรมช่วงเวลาไหน - มีศัตรูอะไร - มีโรคาพยาธิอะไรบ้าง - สืบพันธุ์ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ

3 Gajaseni, 20013 บทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยา (Niche) = “ สถานที่ (place)” หรือ “ พื้นที่ (space)” และ “ บทบาทหน้าที่ (role)” ของ สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

4 Gajaseni, 20014

5 5 การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต - ทำไมจึงพบหรือไม่พบสิ่งชีวิตใน บริเวณหนึ่งบริเวณใด

6 Gajaseni, 20016 1. ความสามารถในการแพร่กระจาย

7 Gajaseni, 20017 2. ความสามารถในการทนทานต่อการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและสืบพันธุ์ ได้ ซึ่งถูกตัดสินโดย 1. กฎของการ ทนทาน (Law of the tolerance)

8 Gajaseni, 20018 2. กฎน้อยที่สุด (Law of the minimum)

9 Gajaseni, 20019 3. ปฏิสัมพันระหว่างสิ่งมีชีวิตนั้น กับ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

10 Gajaseni, 200110 Fig 111-4

11 Gajaseni, 200111

12 Gajaseni, 200112 การปรากฎของระบบนิเวศ และสังคมชีวิตในน้ำ ประเด็นสำคัญ 1. สิ่งมีชีวิตแรกสุดมีหลักฐานว่า เกิดขึ้นในน้ำและมีวิวัฒนาการอยู่ ในน้ำเป็นเวลาเกือบ 3000 ล้านปี ก่อนที่จะวิวัฒนาการขึ้นมาบนบก และเกิดความหลากหลายในทึ่อยู่ อาศัยบนบก 2. ปัจจุบันพื้นที่ครอบครองโดย สิ่งมีชีวิตบนโลกสูงที่สุดคือแหล่ง น้ำ


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google