งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics. หมายถึง การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ endergonic ถูกขับเคลื่อนโดย ปฏิกิริยา exergonic ที่ได้จากการ oxidation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics. หมายถึง การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ endergonic ถูกขับเคลื่อนโดย ปฏิกิริยา exergonic ที่ได้จากการ oxidation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics

2 หมายถึง การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ endergonic ถูกขับเคลื่อนโดย ปฏิกิริยา exergonic ที่ได้จากการ oxidation สารอาหาร สารประกอบ “พลังงานสูง” ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานคือ ATP

3 Bioenergetics

4 การ couple กันของปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กลูโคส ใช้ พลังงานจาก ATP

5 การ couple กันของปฏิกิริยา อีกตัวอย่าง เป็นปฏิกิริยาที่ใช้สร้าง ATP

6 ค่า  G o ' ของสารประกอบฟอสเฟต

7 Consumption of ATP ใช้ ATP เพื่อ... -ย่อยสารอาหารในขั้นตอนแรก ๆ เช่น การสร้าง Glucose-6-P -การเปลี่ยนไปมาระหว่าง NTP เช่น เปลี่ยน ATP เป็น GTP -การหดตัวของกล้ามเนื้อ -การขนส่งสารผ่านเมมเบรนต้านความเข้มข้น (active transport)

8 Formation of ATP วิธีที่ใช้สร้าง ATP -substrate-level phosphorylation พบใน ขั้นตอนแรก ๆ ของ carbohydrate metabolism -Oxidative phosphorylation และ photophosphorylation ซึ่งอาศัยพลังงานจาก การขนส่ง H + ผ่าน membrane

9 Thermodynamics of Life สิ่งมีชีวิตเป็น open system จึงไม่ได้อยู่ใน สถานะ equilibrium คือ มีการใช้พลังงานเพื่อ การดำรงชีวิต และรักษาความเป็น “ระเบียบ” ของระบบต่าง ๆ การควบคุมระบบ อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ของ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ metabolic pathway ต่าง ๆ ระบบของสิ่งมีชีวิต อยู่ในสถานะ “มั่นคง” (steady state) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

10

11


ดาวน์โหลด ppt 01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics. หมายถึง การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ endergonic ถูกขับเคลื่อนโดย ปฏิกิริยา exergonic ที่ได้จากการ oxidation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google