งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด และปลอดภัยสำหรับ เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด และปลอดภัยสำหรับ เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด และปลอดภัยสำหรับ เด็ก

2 สถาน ที่ตั้ง อยู่ในชุมชน ไม่ไกลเกิน 2 กม. พื้นที่มีขนาดเหมาะสม น้ำท่วมไม่ถึง ไม่อยู่ในจุดเสี่ยง ใกล้ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน สารพิษ ถนนทางรถไฟ ไม่อยู่ในจุดเสี่ยง ใกล้ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน สารพิษ ถนน ทางรถไฟ ต้องห่างจากถนน ≥ 20 เมตรและมีรั้ว ต้นไม้ควรห่างอาคาร ≥ 6 เมตร

3 อาคารและ พื้นที่ใช้สอย ตัวอาคารสูงไม่ เกิน 2 ชั้น สูงเกินต้องมีมาตรการป้องกัน อัคคีภัยและอุบัติเหตุ

4 มีการระบาย อากาศดี รับลมสะดวก แสงแดดไม่รบกวน

5 เสาภายในอาคาร ควรกลมมน ถ้าเป็นเหลี่ยมต้องมีวัสดุหนา นุ่มหุ้มรอบเสา

6 พื้นที่ใช้สอยเป็น สัดส่วน

7 การจัดพื้นที่ใช้สอย ภายในศูนย์เด็กเล็ก ห้องน้ำ - ห้องส้วม

8 ห้องครั ว

9 ห้องรับประทาน อาหาร

10 ห้อง กิจกรรม

11 ห้อง พยาบาล

12 ห้องนมแม่หรือ มุมนมแม่

13 สิ่งแวดล้อมภายในและ ภายนอกอาคาร พื้น ใช้วัสดุเรียบ พื้นปูนสูงกว่าระดับ พื้นดิน 10 ซม.

14 ผนัง วัสดุทำความ สะอาดง่าย ทาสีอ่อน

15 เพดาน สูงจากพื้น 2 เมตร ใช้สีอ่อน

16 หลังคา ชายคา ความลาดประมาณ 30 องศา ยื่น ออก 1.5-2 ม.

17 และราวบันได บันได ไม่ลาดชัน มี ลูกกรง

18 ระเบียง กว้างไม่น้อยกว่า 1.75 ม. ประตู กว้าง 80 ซม. สูง 1.80 ม. หน้าต่าง สูง 80 ซม. จากพื้น กว้าง 1 ม.

19 ทางเข้าออก กว้าง 1 ม. สูง 2 ม.

20 สภาพแวดล้อมและที่ กักเก็บขยะ

21 สนามเด็ก เล่น พื้นเรียบ เป็นทราย หญ้า หรือ วัสดุกันกระแทก พื้นสนาม อ่อนนิ่ม มั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้ำขัง การวางเครื่องเล่น ต้องมีพื้นที่การตก เครื่องเล่น ปลอดภัย เหมาะสมอายุ สูงไม่เกิน 1.2 ม. ต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุง

22 มาตรการด้าน ความปลอดภัย มีแสงสว่าง เพียงพอ

23 มีระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องตัดไฟภายในอาคาร

24 มีเครื่อง ดับเพลิง

25 ติดตั้งปลั๊กให้สูงจากพื้น 1.5 ม. หรือมีฝาครอบ

26 หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า

27 ตู้ยา สูง พ้นมือเด็ก ตรวจ วัน หมดอายุ

28 ตู้ชั้นเก็บวัสดุ เก็บของใช้ ประจำตัว

29 หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก อนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บ้านและนอกบ้าน

30 การจัดการ สิ่งแวดล้อมภายใน บ้าน ควันบุหรี่ ควันไฟ สารปนเปื้อนใน อาหาร สารปนเปื้อนในน้ำ สารตะกั่ว

31 การจัดการสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน หรือบริเวณรอบๆบ้าน สารมลพิษในดินเศษวัสดุอันตรายสารกำจัดแมลงแสงแดดบริเวณที่เก็บหรือทิ้งขยะ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด และปลอดภัยสำหรับ เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google