งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
การจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยสำหรับเด็ก

2 สถานที่ตั้ง อยู่ในชุมชน ไม่ไกลเกิน 2 กม.
อยู่ในชุมชน ไม่ไกลเกิน 2 กม. พื้นที่มีขนาดเหมาะสม น้ำท่วมไม่ถึง ไม่อยู่ในจุดเสี่ยง ใกล้ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน สารพิษ ถนน ทางรถไฟ ต้องห่างจากถนน ≥ 20 เมตรและมีรั้ว ต้นไม้ควรห่างอาคาร ≥ 6 เมตร

3 อาคารและพื้นที่ใช้สอย
ตัวอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น สูงเกินต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

4 มีการระบายอากาศดี รับลมสะดวก แสงแดดไม่รบกวน

5 เสาภายในอาคารควรกลมมน
ถ้าเป็นเหลี่ยมต้องมีวัสดุหนานุ่มหุ้มรอบเสา

6 พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน

7 การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์เด็กเล็ก
ห้องน้ำ- ห้องส้วม

8 ห้องครัว

9 ห้องรับประทานอาหาร

10 ห้องกิจกรรม

11 ห้องพยาบาล

12 ห้องนมแม่หรือมุมนมแม่

13 สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
พื้น ใช้วัสดุเรียบ พื้นปูนสูงกว่าระดับพื้นดิน 10 ซม.

14 ผนัง วัสดุทำความสะอาดง่าย ทาสีอ่อน

15 เพดาน สูงจากพื้น 2 เมตร ใช้สีอ่อน

16 หลังคา ชายคา ความลาดประมาณ 30 องศา ยื่นออก ม.

17 บันได ไม่ลาดชัน มีลูกกรง
บันได ไม่ลาดชัน มีลูกกรง และราวบันได

18 ระเบียง กว้างไม่น้อยกว่า 1.75 ม.
ประตู กว้าง 80 ซม. สูง 1.80 ม. หน้าต่าง สูง 80 ซม.จากพื้น กว้าง 1 ม.

19 ทางเข้าออก กว้าง 1 ม. สูง 2 ม.

20 สภาพแวดล้อมและที่กักเก็บขยะ

21 สนามเด็กเล่น พื้นเรียบ เป็นทราย หญ้า หรือวัสดุกันกระแทก
พื้นเรียบ เป็นทราย หญ้า หรือวัสดุกันกระแทก พื้นสนาม อ่อนนิ่ม มั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้ำขัง การวางเครื่องเล่น ต้องมีพื้นที่การตก เครื่องเล่น ปลอดภัย เหมาะสมอายุ สูงไม่เกิน 1.2 ม. ต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุง

22 มาตรการด้านความปลอดภัย
มีแสงสว่างเพียงพอ

23 มีระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องตัดไฟภายในอาคาร

24 มีเครื่องดับเพลิง

25 ติดตั้งปลั๊กให้สูงจากพื้น 1.5 ม. หรือมีฝาครอบ

26 หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

27 ตู้ยา สูง พ้นมือเด็ก ตรวจวัน หมดอายุ

28 ตู้ชั้นเก็บวัสดุ เก็บของใช้ประจำตัว

29 หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน

30 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
ควันบุหรี่ ควันไฟ สารปนเปื้อนในอาหาร สารปนเปื้อนในน้ำ สารตะกั่ว

31 การจัดการสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน หรือบริเวณรอบๆบ้าน
สารมลพิษในดิน เศษวัสดุอันตราย สารกำจัดแมลง แสงแดด บริเวณที่เก็บหรือทิ้งขยะ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google