งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิงปองแสนสนุก งานนำเสนอ Akanet Maneenut. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ เคลื่อนไหว พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิงปองแสนสนุก งานนำเสนอ Akanet Maneenut. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ เคลื่อนไหว พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิงปองแสนสนุก งานนำเสนอ Akanet Maneenut

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ เคลื่อนไหว พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็น เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็น เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

3 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรมนุษย์ถึงจะมีสุขภาพดี คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรมนุษย์ถึงจะมีสุขภาพดี คำถามประจำหน่วย วิธีการใดคนเราจึงจะมีสุขภาพดี คำถามประจำหน่วย วิธีการใดคนเราจึงจะมีสุขภาพดี คำถามประจำบท ปิงปองเริ่มเล่นที่ใด คำถามประจำบท ปิงปองเริ่มเล่นที่ใดการจับไม้ปิงปองมีกี่แบบกติกาปิงปองแพ้ชนะกันที่เท่าใด

4 โครงงานปิงปอง โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนา ทักษะ การทำงานร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปิงปองและสรุปเพื่อตอบ คำถามประจำหน่วย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปิงปองและสรุปเพื่อตอบ คำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องปิงปอง แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องปิงปอง

5 การประเมินความพร้อมของ นักเรียน วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับปิงปองอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่ นักเรียนรู้เกี่ยวกับปิงปอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไรฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับปิงปอง ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน หน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการปิงปอง ฉันสามารถเตรียมสื่อ สนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับปิงปอง ฉันสามารถเตรียม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการ เรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน เพื่อคิดว่าต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง

6 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ กีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ กีฬา เป้าหมายของหลักสูตร

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปิงปอง ทักษะ ปิงปอง และกติกาปิงปอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปิงปอง ทักษะ ปิงปอง และกติกาปิงปอง เพื่อให้มีมารยาทในการเล่นปิงปอง และมีนำใจนักกีฬา เพื่อให้มีมารยาทในการเล่นปิงปอง และมีนำใจนักกีฬา


ดาวน์โหลด ppt ปิงปองแสนสนุก งานนำเสนอ Akanet Maneenut. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ เคลื่อนไหว พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google