งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้ 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้ 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้

2 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ข้อสงสัย --------------------------------------- ------- คำตอบที่คาดคะเน สมมติฐาน

3 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อุปกรณ์ 1. เทอร์มอมิเตอร์ 2. นาฬิกา วิธีการทดลอง 1. นำเทอร์มอมิเตอร์ไปวางหรือแขวนไว้ โดยไม่ให้โดนแสงโดยตรง 2. อ่านค่าในเวลาต่างตามที่วางแผนเป็น เวลา 7 วัน 3. นำเสนอผลการตรวจวัดอุณหภูมิตาม สถานที่ต่างๆ ด้วยกราฟ ด้วยกราฟ

4 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

5 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

6 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

7 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( ◦C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

8 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

9 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

10 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( ◦C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. สวนหย่อม สนาม ฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

11 คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง 1. อุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้ในแต่ละบริเวณแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด ? ตอบ

12 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ 3. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ 3. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง

13 คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง 4. สรุปผลการทดลอง ตอบ 4. สรุปผลการทดลอง ตอบ 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัน ใด ตอบ 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัน ใด ตอบ

14 มาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะมาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะ 1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ 1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ

15 มาทำโครงงานกัน............. เรามาหาวิธีให้โรงเรียน / บ้านเราเย็น ลงได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google