งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

中国太极拳 การรำไทเก๊กของจีน. ทำไมต้องทำ : เนื่องจากในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทำให้ในสังคมขาดความเห็นใจซึ่งกันและกัน คนใน สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "中国太极拳 การรำไทเก๊กของจีน. ทำไมต้องทำ : เนื่องจากในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทำให้ในสังคมขาดความเห็นใจซึ่งกันและกัน คนใน สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 中国太极拳 การรำไทเก๊กของจีน

2 ทำไมต้องทำ : เนื่องจากในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทำให้ในสังคมขาดความเห็นใจซึ่งกันและกัน คนใน สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงก่อให้เกิด อาชญากรรม การทำร้ายร่างกายมากยิ่งขึ้น การที่เรา สามารถเรียนรู้และสามารถรู้จักวิชาการป้องกันตัวเองอย่าง ง่าย ก็สามารถทำให้เราปลอดภัยในชีวิตได้และยังทำให้เรา มีสุขภาพที่ดีด้วย สำหรับโครงงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาความแตกต่าง ระหว่างมวยไทยกับการรำไทเก๊กของจีน

3 การรำไทเก๊ก 太极拳 วิชามวยไทเก๊กเป็นศิลปยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศ จีน เชื่อกันว่าปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กคือนักพรต ชื่อ จางซานฟง ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษ จางซานฟง ที่ 12-14 แต่วิชานี้มามีชื่อเสียงเอา ในสมัยราชวงศ์ชิง โดยท่านหยางลู่ฉานซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด มวยไทเก๊กตระกูลหยาง และภายหลังได้แพร่ขยายขจร ขจายไปทั่วโลกราชวงศ์ชิง สำหรับในประเทศไทยอาจารย์ต่งอิงเจี๋ย ( ตั่งเอง เกี๊ยก ) นำมวยไท่เก๊กมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อ พ. ศ. 2498 ต่อมาในปี พ. ศ. 2499 อาจารย์ต่งส่งบุตรชายของ ท่านคืออาจารย์ต่งหูหลิ่ง ( ตั่งโหวเนี่ย ) มาเป็นครูมวยไท่ เก๊กคนแรกในประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่ามวยไท่เก๊กใน ไทยนั้น สืบสายมาจากมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง ในปัจจุบัน มวยไท่เก๊กที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วไปมีอยู่ มากมายหลายสาย หลายตระกูล ซึ่งสายมวยอันเป็นที่ ยอมรับในปัจจุบันมีอยู่ 5 สายหลักคือ ไท่เก๊กตระกูลเฉิน, ตระกูลหยาง, ตระกูลอู่, ตระกูลอู๋ และตระกูลซุน ตระกูลอู่

4 มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน หลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้น ชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธ ต่อมาได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น มีลีลาการเคลื่อนไหวที่ สวยงามแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึก เพื่อป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

5 มวยไทยการรำไทเก๊ก ใช้กำลังแขนโดยส่วนใหญ่ ใช้ พละกำลัง ใช้ทุกส่วนของร่างกาย ท่วงท่า ลีลา มีการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเข้า มาใช้ มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว รุนแรง มีการเคลื่อนไหวช้า พลิ้วไหว ส่วนมากจะได้รับความนิยมจาก เด็กวัยรุ่น ส่วนมากเป็นไปเพื่อการออก กำลังกาย ส่วนมากจะได้รับ ความนิยมจากผู้สูงอายุ

6 http://th.wikipedia.org/wiki http://student.nu.ac.th/muaythaiboran


ดาวน์โหลด ppt 中国太极拳 การรำไทเก๊กของจีน. ทำไมต้องทำ : เนื่องจากในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทำให้ในสังคมขาดความเห็นใจซึ่งกันและกัน คนใน สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google