งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ข้าวนม ” “ เข้าหนม ” “ ข้าวหนม ” ล้วนเป็นคำอันเป็นที่มา ของคำว่า “ ขนม ” ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีหลายท่านตั้งข้อ สันนิษฐานไว้ เริ่มตั้งแต่คำแรก “ ข้าวนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ข้าวนม ” “ เข้าหนม ” “ ข้าวหนม ” ล้วนเป็นคำอันเป็นที่มา ของคำว่า “ ขนม ” ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีหลายท่านตั้งข้อ สันนิษฐานไว้ เริ่มตั้งแต่คำแรก “ ข้าวนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ข้าวนม ” “ เข้าหนม ” “ ข้าวหนม ” ล้วนเป็นคำอันเป็นที่มา ของคำว่า “ ขนม ” ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีหลายท่านตั้งข้อ สันนิษฐานไว้ เริ่มตั้งแต่คำแรก “ ข้าวนม ” ที่นักคหกรรม ศาสตร์หลายท่านบอกต่อ ๆ กันมาว่าน่าจะมาจากคำคำนี้ เนื่องจากขนมมีอิทธิพลมาจากอินเดียที่ใช้ข้าวกับนมเป็น ส่วนผสมสำคัญที่สุดในการทำขนมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไป ได้ เนื่องจากนมไม่มีบทบาทสำคัญในขนมไทยเลย ขนม ไทยใช้มะพร้าวหรือกะทิทำต่างหาก

3 สำหรับ “ เข้าหนม ” นั้น พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพร ปฏิญาณได้ทรงตั้งข้อ สันนิษฐานไว้ว่า “ หนม ” เพี้ยนมาจาก “ เข้าหนม ” เนื่องจาก “ หนม ” นั้นแปลว่า หวาน แต่หกลับไม่ ปรากฎความหมาย ของ “ ขนม ” ใน พจนานุกรมไทย มี เพียงบอกไว้ว่าทาง เหนือเรียกขนมว่า “ ข้าวหนม ” แต่ถึง อย่างไรก็ไม่พบ ความหมายของคำว่า “ หนม ” ในฐานะคำ ท้องถิ่นภาคเหนือเมื่อ อยู่โดด ๆ ใน พจนานุกรมเช่นกัน

4 อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย คำว่า “ ขนม ” อาจมาจากคำในภาษาเขมรว่า “ หนม ” ที่หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้ง เมื่อลองพิจารณาดูแล้วพบว่าขนมส่วนใหญ่ ล้วนทำมาจากแป้งทั้งนั้น โดยมีน้ำตาลและ กะทิเป็นส่วนผสม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “ ขนม ” เพี้ยนมาจาก “ ขนม ” ในภาษาเขมรก็ เป็นได้

5 ไม่ว่าขนมจะมีรากศัพท์ มาจากคำใดหรือภาษา ใด ขนมก็ได้เข้ามามี บทบาทสำคัญใน สังคมไทยด้วยฐานะ ของขนมไทยอย่างเต็ม ภาคภูมิ และคนไทยเอง ก็ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติ หนึ่งที่ชอบกินขนมเป็น ชีวิตจิตใจ หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างขนมไทยกับคน ไทยก็คือวรรณคดี มรดกสุโขทัยเรื่องไตร ภูมิพระร่วง ซึ่งกล่าวถึง ขนมต้มที่เป็นขนมไทย ชนิดหนึ่งไว้

6 ขนมไทยเริ่มแพร่หลายมากขึ้นใน สมัยอยุธยา ดังปรากฎข้อความใน จดหมายเหตุหลายฉบับ บางฉบับ กล่าวถึง “ ย่านป่าขนม ” หรือตลาด ขนม บางฉบับกล่าวถึง “ บ้านหม้อ ” ที่มีการปั้นหม้อ และรวมไปถึง กระทะ ขนมเบื้อง เตาและรังขนม ครก แสดงให้เห็นว่าขนมครกและ ขนมเบื้องนั้น คงจะแพร่หลายมาก จนถึงขนาดมีการปั้นเตาและกระทะ ขาย บางฉบับกล่าวถึงขนมชะมด ขนมกงเกวียนหรือขนมกง ขนม ครก ขนมเบื้อง ขนมลอดช่อง จนถึง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อันถือได้ว่าเป็นยุคทองของการทำ ขนมไทย

7 ขนมไทยมีคู่เมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้ง ที่เป็นขนมไทยดั้งเดิมและขนมที่รับมาจากต่างชาติ มาเป็นเวลาช้านาน จนกลืนกลายเป็นขนมของไทย ด้วยวิธีการช่างประดิดประดอยของคนไทย ทำให้ ขนมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันแสดงถึงความ เป็นไทยและคุณค่าอันงดงามในตัวเอง

8 แต่เมื่อยุคสมัย เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมในอารยธรรม ของตะวันตกที่ทะลัก เข้ามาอย่าง หลากหลาย ทำให้ คนไทยหันไป เลียนแบบต่างชาติ โดยการอวยพรปี ใหม่กันด้วยขนมเค้ก กันเต็มบ้านเต็มเมือง จนขนมเค้กได้ กลายเป็นสัญลักษณ์ ของปีใหม่ไปทั่วโลก เค้กซึ่งมีสีสันฉูดฉาด บาดตาและหลาย ราคาจึงขายดี สั่งทำ ล่วงหน้าแทบไม่ทัน

9 ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ คนไทยน่าจะหัน กลับมาหาภูมิปัญญา ไทยดั้งเดิม ซึ่งบรรพ บุรุษของเราได้สร้าง เอาไว้ ด้วยการให้ ของขวัญกันเป็น ขนมไทย เพื่อ ช่วยกันส่งเสริม คุณค่าของขนมไทย และเปลี่ยนค่านิยม ใหม่ เพื่อแสดงถึง ความเป็นไทยโดย ไม่จำเป็นต้อง ตามหลังใคร มิหนำซ้ำ ผู้ทีได้รับ ของขวัญปีใหม่เป็น ขนมไทย มิใช่ขนม เค้กอันมีอยู่ดาษดื่น ในหน้าเทศกาลปี ใหม่

10

11

12

13

14

15 ขอบคุ ณครับ เห็นด้วย

16


ดาวน์โหลด ppt “ ข้าวนม ” “ เข้าหนม ” “ ข้าวหนม ” ล้วนเป็นคำอันเป็นที่มา ของคำว่า “ ขนม ” ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีหลายท่านตั้งข้อ สันนิษฐานไว้ เริ่มตั้งแต่คำแรก “ ข้าวนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google