งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมด้านศิลปะ ป้องกันตัว. ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการ เรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ และป้องกันตัว ซึ่งมีหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมด้านศิลปะ ป้องกันตัว. ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการ เรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ และป้องกันตัว ซึ่งมีหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมด้านศิลปะ ป้องกันตัว

2 ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการ เรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ และป้องกันตัว ซึ่งมีหลาย ลักษณะด้วยกันแตกต่างกันไป ในแต่ละชาติ

3 มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของ ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ใช้หลักการต่อสู้บน ศาสตร์ที่เรียกว่า “ ศิลปะ การโจมตีทั้งแปด ” อัน ได้แก่ สองมือ สองเท้า สองเข่า และสองศอก ซึ่ง ออกมาในลีลาท่วงท่าที่ แข็งแกร่งและสวยงาม นับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ สามารถนำไปใช้ได้ใน เชิงกีฬา และการต่อสู้ ป้องกันตัวจริงๆ

4 มวยหวิน ชุน (Wing Chun) ศิลปะการต่อสู้ที่มีี ถิ่นกำเนิดแถบมณฑล กวางตุ้งของจีนเป็นมวยที่ อาศัยโครงสร้างของ ร่างกายเป็นหลัก ใช้แรง พลังที่เกิดจากภายใน ตั้งแต่การยืน การทรงตัว การผ่อน การรับ ไปจนถึง การรุก เน้นความสัมพันธ์ ของร่างกายเพื่อการ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมั่นคง

5 มวยปล้ำ กีฬาต่อสู้เก่าแก่ที่ ใช้เทคนิคหลากหลาย เช่น การปล้ำโดยการ เข้าล็อค การทุ่มตัวของ ฝ่ายคู่ต่อสู้ เป็นต้น โดย มวยปล้ำนั้นถือเป็นกีฬา ยอดนิยมในตำนานกรีก และแม้ในปัจจุบัน ก็ ยังได่้รับความนิยม มี การเปิดสอนทั้งในระดับ วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยของ สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

6 เทควันโด เป็นรูปแบบของ ศิลปะการต่อสู้ของเกาหลี ซึ่งรวมเทคนิคการป้องกัน ตนเอง, การต่อสู้, กีฬา และการออกกำลังกาย เข้าไว้ด้วยกัน มีจุดเด่นใน ด้านความเร็ว ความ คล่องแคล่วในการเคลี่อน ไหว และการเตะสูง โดย กีฬาเทควันโดได้บรรจุ เป็นหนึ่งกีฬาการแข่งขัน โอลิมปิกอย่างเป็น ทางการเมื่อปี ค. ศ. 2000

7 Mixed Martial Arts (MMA) ศิลปะการต่อสู้ แบบผสมผสาน ที่นำเอา กีฬาและศิลปะการต่อสู้ หลายแบบมาประยุกต์ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น บราซิลเลี่ยน ยิวยิสสู, มวยปล้ำ, มวยไทย, คาราเต้ และเทควันโด เป็นต้น

8 มวย รูปแบบของศิลปะ การต่อสู้ และกีฬาการ ต่อสู้ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างเป็นทางการใน การแข่งขันกีฬา โอลิมปิก ซึ่งเป็นการวัด กันระหว่างความ แข็งแรงจากลีลาหมัด เตะ รวมถึงความเร็วใน การหลบหลีก และ ความอดทนระหว่างคู่ ต่อสู้ โดยมีผู้ตัดสินเป็น ผู้ให้คะแนนชี้ขาดใน การแข่งขัน

9 คาราเต้ เป็นรูปแบบของ ศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการ พัฒนาในเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น คาราเต้ใช้ หมัด เตะ เข่า และศอก และใช้เทคนิคของการสู้ ด้วยมือเปล่าเป็นหลัก ในช่วงปี 1960–1970 คาราเต้กลายเป็นที่นิยม ไปทั่วโลกเมื่อมีภาพยนตร์ ที่เริ่มนำเสนอเรื่องราว ของศิลปะการป้องกันตัว ชนิดนี้

10 กังฟู เป็นที่รู้จักในฐานะ ศิลปะการต่อสู้แบบดังเดิม ของชาวจีน หรือที่เรียว่า “ วูซู ” ในภาษาจีนแมนดา ริน กังฟูมีรูปแบบการร่าย กระบวนยุทธ์และชั้นเชิง ในการต่อสู้ เป็นการฝึก เน้นการประสานพลังงาน ทั้งภายในและภายนอก ในสมัยจีนโบราณมักฝึก ไว้เพื่อป้องกันตนเอง ล่า สัตว์ และอบรมด้าน การทหาร

11 คราฟ มาก้า ได้รับการ พัฒนาขึ้นใน ประเทศอิศราเอล เป็นรุปแบบการฝึก ยุทธวิธีที่รวมเทคนิค ศิลปะป้องกันตัว ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น หวิน ชุน, ยิวยิส สู, มวยและมวยปล้ำ โดยนำมาผสมกับ รูปแบบการต่อสู้ จริงๆ ซึ่งมีทั้งการ เข้าปะทะ บิด จับ ล็อค เป็นตัน

12 บราซิล เลี่ยน ยูยิสสู เป็นรูปแบบ ของศิลปะการต่อสู้ ที่เน้นการต่อสู้บน พื้น รวมถึงการทำ ให้คู่ต่อสู้ล้มลงและ ใช้การกดล็อค ซึ่ง ยูยิสสูนั้นมีต้น กำเนิดจากวิชาโค โดกัน ยูโดของ ญี่ปุ่น ที่ได้ถูกนำ พัฒนาในประเทศ บราซิลเมื่อปี 1914 จนกลายเป็น รูปแบบของยูยิสสู

13 ความแตกต่างระหว่าง ไทยกับสากล • ใช้อวัยวะ 8 ส่วน ทั้งมือเท้า เข่าศอก • ลีลาท่วงท่าที่แข็งแกร่งและ สวยงาม ไท ย • ใช้อวัยวะเป็นบางส่วน เช่น เท ควันโด ใช้ขาในการเตะ • บางประเภทใช้ศิลปะการป้องกัน ตัวผสมผสานกันเช่น คราฟมาก้า สากล

14 ผู้จัดทำ 1. นายวรวิทย์ กุมารทอง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 2 2. นายชาญชัย ณรงค์แสงอรุณ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 6 3. นายธนพล วงศ์ประเสริฐ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 12 4. นายนันทกร ภูกระบิล ชั้น ม.4/8 เลขที่ 26 5. นายธนภัทร โชคธนะเกษม ชั้น ม.4/8 เลขที่ 29 6. นายบุรินทร์ ชุ่มวิเชียร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 30 7. นายภาณุพงศ์ คำแผง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 31 8. นายชุติพงษ์ แซ่อ่วง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 34 9. นางสาวนิชาพัฒน์ ฐิติศรีรัตน์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 38


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมด้านศิลปะ ป้องกันตัว. ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการ เรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ และป้องกันตัว ซึ่งมีหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google