งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ นาฏศิลป์ไทย นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ นาฏศิลป์ไทย นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ นาฏศิลป์ไทย นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา

2 ระ บำ • ศิลปะการรำที่มีผู้แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ ไม่ ดำเนินเรื่องราว เน้นการแปรแถวในลักษณะ ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบงดงาม เน้นความพร้อม เพรียงเป็นหลัก เช่น

3 รำ • การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบจังหวะเพลงร้อง หรือเพลงดนตรีจะ เป็นศิลปะการรำเดี่ยว รำคู่ รำประกอบเพลง รำอาวุธ รำทำบทหรือใช้บท โดยเน้น ท่วงท่าลีลาที่งดงามในการร่ายรำ เช่น

4 ฟ้อ น • ระบำที่มีผู้แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ เป็นศิลปะการ ร่ายรำที่มีลีลาเฉพาะในท้องถิ่นล้านนา ที่เป็น การเคลื่อนไหวแขนขา ยืดยุบเข่าตามจังหวะ เพื่อความอ่อนช้อยงดงาม เช่น

5 เซิ้ง • การร้องรำทำเพลงแบบพื้นเมืองอีสาน ลีลาและ จังหวะการร่ายรำจะรวดเร็ว กระฉับกระเฉง เน้น ความสนุกสนาน การแต่งกาย แต่งตามแบบ พื้นเมืองของชาวอีสาน เช่น

6 ละครละคร • มหรสพอย่างหนึ่งที่แสดงเป็นเรื่องราว โดยนำภาพจาก ประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกก่อให้เกิด ความบันเทิงและความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมี นักแสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม แบ่งเป็น ๗ ประเภท ๑. ละครชาตรี ๒. ละครใน ๓. ละคร นอก ๑. ละครชาตรี ๒. ละครใน ๓. ละคร นอก ๔. ละครดึกดำบรรพ์ ๕. ละครพันทาง ๖. ละครร้อง ๔. ละครดึกดำบรรพ์ ๕. ละครพันทาง ๖. ละครร้อง ๗. ละครพูด ๗. ละครพูด

7 โขนโขน • เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของ ไทย มีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานมาก เชื่อว่ามีความเก่าแก่อย่างน้อยย้อน ไปถึงสมัยอยุธยามีการสันนิษฐานว่า เป็นการแสดงที่พัฒนามาจากการ แสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ กระบี่ กระบอง และการแสดงหนังใหญ่ ดังนั้นการแสดงโขนจึงเป็นการรวม ศิลปะการแสดงหลายชนิดเข้า ด้วยกัน เป็นการแสดงที่อาศัยท่าเต้น เป็นการแสดงออกทางอารมณ์เป็น สำคัญ ตัวละครมีทั้งแบบสวมมงกุฎ บนศีรษะ และสวมหน้ากาก โดยการ แสดงเป็นเรื่องราว มีทั้งบทเจรจา และบทร้อง สำหรับเนื้อเรื่องที่นำมา แสดงโขนนั้นเดิมมีทั้งเรื่องอุณรุท และรามเกียรติ์ แต่ในปัจจุบันนิยม เล่นแต่เรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น ศิลปะการแสดง ไทยสมัยอยุธยาชักนาคดึกดำบรรพ์ กระบี่ กระบองหนังใหญ่อุณรุทรามเกียรติ์ศิลปะการแสดง ไทยสมัยอยุธยาชักนาคดึกดำบรรพ์ กระบี่ กระบองหนังใหญ่อุณรุทรามเกียรติ์


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ นาฏศิลป์ไทย นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google