งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. คมคาย รื่นสดงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. คมคาย รื่นสดงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. คมคาย รื่นสดงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

2 • นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขา หนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่ เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความ งดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและ ทำนองเพลง ตลอดจนการแสดงสื่อ ความหมายด้วยบทเจรจา ท่าทาง และ คำร้องเป็นลำนำ ช่วยให้ผู้ชมได้ชื่น บานสนุกสนานได้อิ่มเอมกันสุนทรีรส และเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับการ แสดง

3 • นาฏศิลป์ไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของชาติ เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่ปู่ ยา ตา ยาย ได้ ถ่ายทอดไว้ให้สมควรที่เยาวชน ทั้งหลายควรสนใจรับสืบทอด และรักษาไว้เป็นศรีสง่าของชาติ ไทยสืบไป

4 • ท่วงท่าของการร่ายรำนั้น เกิดขึ้น จากอิริยาบถต่าง ๆ ของคนใน ชีวิตประจำวันนั้นเอง แม้ว่ามือและ แขนจะเป็นส่วนสำคัญของการรำ แต่อวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นศีรษะ หน้า คอ ลำตัว เอว ขา และ เท้า ก็ ต้องเคลื่อนไหว รับสัมพันธ์กันทุก ส่วนจึงจะแลดูงามและสื่อ ความหมายได้ดี

5 • การแสดงท่ากวัก โบกสะบัด จีบคว่ำ จีบหงาย ร้องไห้ อิ่มเอม โกรธ ขับไล่ ฯลฯ ล้วนแต่มีท่ารำที่สวยงาม และดู ได้เข้าใจชัดเจนทั้งสิ้น

6 • เนื่องจากการร่ายรำ เป็นศิลปะขั้นสูง ผู้ที่จะรำเป็นจึงต้องได้รับการฝึกหัด และฝึกฝนอย่างจริงจัง จึงจะดูนิ่มนวล กลมกลืน และงามสง่า ครูนาฏศิลป์ โบราณได้ประดิษฐ์ท่ารำไว้มาก เป็น ท่าหลักที่ต้องเรียนรู้ให้แม่นยำ ท่า หลักสำหรับฝึกหัดรำนี้มักเรียกกันว่า " แม่บท "

7 • ท่ารำที่เลี่ยนแบบอิริยาบถทั้งของ เทพบุตร เทพธิดา คน สัตว์และ ธรรมชาติแวดล้อม เช่น เทพนม สอด สร้อยมาลา กวางเดินดง เมขลาล่อแก้ว ยอดตองต้องลม เป็นต้น

8 • ท่ารำ บางท่าเป็นการแสดงความรู้สึก และอารมณ์ เช่น เสือทำลายห้าง ช้าง ทำลายโรง หนุมานผลาญยักษ์ พระ ลักษมณ์แผลงฤทธิ์ เป็นต้น

9 การรำคือการแปลชื่อท่ารำต่าง ๆ มาประดิษฐ์ให้มีส่วนสัดงดงาม เรียบเรียงลำดับ ทำให้เข้ากับ จังหวะและทำนองของเพลงร้อง เพลงดนตรีที่บรรเลงประกอบ ตบ แต่งท่ารำสำหรับเชื่อมท่าต่างๆ ให้ติดต่อกลมกลืนกัน การแสดง นาฏศิลป์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ ๆ คือ ๑. ระบำ ๒. ละคร

10 • ระบำ เป็นการแสดงร่ายรำ ประกอบคำร้องและทำนองจังหวะ ดนตรีที่มุ่งความสวยงามและ ความบันเทิงเป็นสำคัญ ผู้แสดงจะ มีเพียงคนเดียวหรือเป็นหมู่ก็ได้ การแสดงระบำต้องมีความพร้อม เพรียงและช่วยให้เกิดความ สนุกสนาน

11 • ละคร เป็นการแสดงรำที่มีเรื่องราว ดำเนินไปโดยลำดับ มีหลายประเภท เช่น ละครโนรา ละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครดึกดำบรรพ์และ โขน สำหรับโขนนั้นยังมีวิธีการแสดง ที่แตกต่างกันไป เช่น โขน กลางแปลง โขนนั่งราว โขนโรงใน โขนหน้าจอ และโขนฉาก

12 • นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการนำ นาฏศิลป์แบบตะวันตกมาใช้ จึงเกิด มีละครร้อง ละครพูด ละครพูดสลับ ลำ และละครสังคีต การละครได้ เฟื่องฟูมากในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว และได้มีวิวัฒนาการสืบ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. คมคาย รื่นสดงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google