งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวปนัดดา เปรมปรีดิ์ ๕๓๑๔๑๔๐๐๒๙ สมุดโน้ตแม่ไม้มวยไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวปนัดดา เปรมปรีดิ์ ๕๓๑๔๑๔๐๐๒๙ สมุดโน้ตแม่ไม้มวยไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวปนัดดา เปรมปรีดิ์ ๕๓๑๔๑๔๐๐๒๙ สมุดโน้ตแม่ไม้มวยไทย

2 เสนอ อาจารย์สุรีลักษณ์ วีระโจง Advertising and Media Strategies

3 มวยไทย เอกลักษณ์ไทยที่ทั่วโลกปลื้ม มวยไทย นั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ใน สมัยโบราณประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ เพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึก อาวุธ ต่อมาได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น มีลีลาการเคลื่อนไหวที่ สวยงามแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึก เพื่อป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และ เพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

4 มวยไทย

5 Generate Idea ของที่ ระลึก ประเภท เอกลักษ ณ์ไทย การใช้งาน ประโยชน์ • พวงกุญแจ, ที่คั่น หนังสือ • ของตั้งโชว์, งาน ปั้นดิน • ผ้า, เสื้อผ้า • การ์ด, สมุดโน้ต • เรือสุพรรณหงส์ • มวยไทย • ผลไม้ไทย, วิถีชีวิต ไทย • สถานที่ท่องเที่ยว • ใส่เสื้อได้ทุกวัน • อุปกรณ์เครื่องเขียน, สมุดจด • ตั้งโชว์, ของฝาก • พวงกุญแจพกพา สะดวก

6 Concept Idea  สำหรับคนชอบเขียน ชอบจด หรือชอบสะสมสมุดโน้ต  บันทึกเรื่องราวประทับใจระหว่างท่องเที่ยว  มวยไทยมีสเน่ห์ เป็นศิลปะที่ดุดัน เอกลักษณ์สำคัญของ เมืองไทย  แม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมานานและมีกระบวน ท่าที่หลากหลายเหมาะมาทำเป็นคอลเล็กชัน

7 Product Design

8

9 Thank you  ฟอนต์ TH Sarabun PSK  ข้อมูล http://student.nu.ac.th/muaythaiboran/


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวปนัดดา เปรมปรีดิ์ ๕๓๑๔๑๔๐๐๒๙ สมุดโน้ตแม่ไม้มวยไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google