งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาฬิกาแดด แผ่นที่ 1/5 เส้นสุริยวิถีเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ค่อนไปทางเหนือหรือใต้ใน รอบปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาฬิกาแดด แผ่นที่ 1/5 เส้นสุริยวิถีเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ค่อนไปทางเหนือหรือใต้ใน รอบปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาฬิกาแดด แผ่นที่ 1/5 เส้นสุริยวิถีเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ค่อนไปทางเหนือหรือใต้ใน รอบปี

2 นาฬิกาแดด แผ่นที่ 2/5 นาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร Equatorial Sundial

3 นาฬิกาแดด แผ่นที่ 3/5 นาฬิกาแดด แนวตั้ง Vertical Sundial

4 นาฬิกาแดด แผ่นที่ 4/5 นาฬิกาแดด แนวตั้ง Vertical Sundial

5 นาฬิกาแดด แผ่นที่ 5/5 หมายเหตุ : นาฬิกาแดดทุกชนิดสามารถคลาดเคลื่อนจากเวลา จริง ประมาณ ±15 นาที แล้วแต่ฤดูกาล เนื่องจาก แกนของโลกเอียง 23.5° และวงโคจรของโลกเป็น รูปวงรี ทำให้ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ระยะตายตัว เวลามาตรฐานประเทศไทย คิดจากลองจิจูด 105° ที่ จ. อุบลราชธานี แต่นาฬิกาแดดแบบสร้างเอง ที่ทางโครงการการ เรียนรู้เรื่องโลกและอวกาศ สร้างขึ้นให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตนั้น ออกแบบ ขึ้นสำหรับลองจิจูด 100.5° ( กรุงเทพมหานคร ) ดังนั้นหากนำนาฬิกานี้ไปใช้ ณ ลองจิจูดอื่น เวลา อาจจะเร็วหรือช้าไป องศา ( ลองจิจูด ) ละ 4 นาที


ดาวน์โหลด ppt นาฬิกาแดด แผ่นที่ 1/5 เส้นสุริยวิถีเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ค่อนไปทางเหนือหรือใต้ใน รอบปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google