งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼
โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼

2 ที่มาในการจัดทำโครงงาน
1.ความสำคัญของจีนต่อไทย 2.การเรียนภาษาจีน/บทบาทของภาษาจีน 3.ความสำคัญของโครงงาน การใช้คำพูดทักทายในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การใช้คำพูดทักทายนั้นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 4.วัตถุประสงค์ * เพื่อนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาจีน * เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทักทายจีน * เพื่อทำความเข้ามารยาททางสังคม ความเป็นอยู่ของจีน 5. เป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

3 คำทักทายของกลุ่มประเทศอาเซียน

4 การแสดงการทักทายของแต่ละประเทศ

5 คำทักทายในภาษาจีน. 你好,你好吗?. 喂,你好. 早上好. 下午好. 你们好/大家好. 同学们好. 晚安
คำทักทายในภาษาจีน * 你好,你好吗? * 喂,你好 *早上好 *下午好 *你们好/大家好 *同学们好 *晚安 *吃饭了吗?/你吃了吗?/吃了吗? *出去呀?/上街啊?/买东西去呀?/到哪儿去呀? *上班去呀?/下班了? *还没休息呀?/还在忙呀?/还没睡呀? *早安,先生! *很久不见了,你过得怎么样呢?/ 过得还好吗? *我很好,谢谢! 可以在次见面真是太好了。 *你好多了吗? *你爸爸妈妈好吗?

6 บทละครบทบาทสมมุติ วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ในระหว่างที่ A เดินทางไปโรงเรียน ได้เจอ กับครูเฉิงที่ยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน หลังจากที่เดินเข้าไปในโรงเรียน A ได้เจอกับหวางหลานเพื่อนสนิทของเค้า หลังจากนั้นทั้งสองไปกินข้าวด้วยกัน หลังจากที่ทานข้าวเสร็จได้เดินมาเจอเสี่ยวถง เพื่อนที่อยู่อีกห้องหนึ่ง หลังจากนั้นทั้งสองเดินไปเข้าห้องเรียน A: 老师早上好! 程老师:早上好! A: 老师您好吗! 程老师:我很好谢谢,你进去吧。 A: 老师再见。 王兰:喂A 好久不见 ,你还好吧? A:现在我不太好,很饿,我们一起去吃饭吧。 王兰:好吧,我也还没有吃早餐。 ******* A,王兰: 小铜吃了吗? 小铜:吃了,谢谢你们呢? A,王兰: 我们也吃了,啊时间到了,我们要去上课了,再见 。

7 อ้างอิง http://www.nsru.ac.th/oldnsru/knowwhy/hello.htm


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google