งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼. ที่มาในการจัดทำ โครงงาน 1. ความสำคัญของจีนต่อไทย 2. การเรียนภาษาจีน / บทบาทของภาษาจีน 3. ความสำคัญของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼. ที่มาในการจัดทำ โครงงาน 1. ความสำคัญของจีนต่อไทย 2. การเรียนภาษาจีน / บทบาทของภาษาจีน 3. ความสำคัญของโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼

2 ที่มาในการจัดทำ โครงงาน 1. ความสำคัญของจีนต่อไทย 2. การเรียนภาษาจีน / บทบาทของภาษาจีน 3. ความสำคัญของโครงงาน การใช้คำพูด ทักทายในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การใช้ คำพูดทักทายนั้นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 4. วัตถุประสงค์ * เพื่อนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ทางด้านภาษาจีน * เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการทักทายจีน * เพื่อทำความเข้ามารยาททางสังคม ความเป็นอยู่ของจีน 5. เป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. ความสำคัญของจีนต่อไทย 2. การเรียนภาษาจีน / บทบาทของภาษาจีน 3. ความสำคัญของโครงงาน การใช้คำพูด ทักทายในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การใช้ คำพูดทักทายนั้นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 4. วัตถุประสงค์ * เพื่อนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ทางด้านภาษาจีน * เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการทักทายจีน * เพื่อทำความเข้ามารยาททางสังคม ความเป็นอยู่ของจีน 5. เป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

3 คำทักทายของกลุ่มประเทศ อาเซียน

4 การแสดงการทักทายของแต่ละประเทศ

5  คำทักทายในภาษาจีน * 你好,你好吗? * 喂, 你好 * 早上好 * 下午好 * 你们好 / 大家好 * 同学们好 * 晚安 * 吃饭了吗? / 你吃了吗? / 吃了吗? * 出去呀? / 上街啊? / 买东西去呀? / 到哪儿去呀? * 上班去呀? / 下班了? * 还没休息呀? / 还在忙呀? / 还没睡呀? * 早安,先生! * 很久不见了,你过得怎么样呢? / 过得还好吗? * 我很好,谢谢! 可以在次见面真是太好了。 * 你好多了吗? * 你爸爸妈妈好吗?

6 บทละครบทบาทสมมุติ วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ในระหว่างที่ A เดินทางไปโรงเรียน ได้เจอ กับครูเฉิงที่ยืนอยู่ หน้าประตูโรงเรียน หลังจากที่เดินเข้าไปในโรงเรียน A ได้เจอกับหวางหลานเพื่อนสนิท ของเค้า หลังจากนั้นทั้งสองไปกินข้าวด้วยกัน หลังจากที่ทานข้าวเสร็จได้เดินมาเจอ เสี่ยวถง เพื่อนที่อยู่อีกห้องหนึ่ง หลังจากนั้นทั้งสองเดินไปเข้าห้องเรียน A: 老师早上好! 程老师:早上好! A: 老师您好吗! 程老师:我很好谢谢,你进去吧。 A: 老师再见。 王兰:喂 A 好久不见 ,你还好吧? A: 现在我不太好,很饿,我们一起去吃饭吧。 王兰:好吧,我也还没有吃早餐。 ******* A, 王兰 : 小铜吃了吗? 小铜:吃了,谢谢你们呢 ? A, 王兰 : 我们也吃了,啊时间到了,我们要去上课了,再见 。 วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ในระหว่างที่ A เดินทางไปโรงเรียน ได้เจอ กับครูเฉิงที่ยืนอยู่ หน้าประตูโรงเรียน หลังจากที่เดินเข้าไปในโรงเรียน A ได้เจอกับหวางหลานเพื่อนสนิท ของเค้า หลังจากนั้นทั้งสองไปกินข้าวด้วยกัน หลังจากที่ทานข้าวเสร็จได้เดินมาเจอ เสี่ยวถง เพื่อนที่อยู่อีกห้องหนึ่ง หลังจากนั้นทั้งสองเดินไปเข้าห้องเรียน A: 老师早上好! 程老师:早上好! A: 老师您好吗! 程老师:我很好谢谢,你进去吧。 A: 老师再见。 王兰:喂 A 好久不见 ,你还好吧? A: 现在我不太好,很饿,我们一起去吃饭吧。 王兰:好吧,我也还没有吃早餐。 ******* A, 王兰 : 小铜吃了吗? 小铜:吃了,谢谢你们呢 ? A, 王兰 : 我们也吃了,啊时间到了,我们要去上课了,再见 。

7 อ้างอิง http://www.nsru.ac.th/oldnsru/knowwhy/hello.ht m http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx? NewsID=9530000086411 http://www.remword.cn/article-814-1.html http://www.dek- d.com/board/view.php?id=1470940#ixzz1FzxEYd cU


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน การทักทาย การทักทายกับเพื่อน 在学校跟朋友打招呼. ที่มาในการจัดทำ โครงงาน 1. ความสำคัญของจีนต่อไทย 2. การเรียนภาษาจีน / บทบาทของภาษาจีน 3. ความสำคัญของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google