งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบความเหมือนและความ แตกต่างของ เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาล สงกรานต์ในด้านความเชื่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบความเหมือนและความ แตกต่างของ เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาล สงกรานต์ในด้านความเชื่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบความเหมือนและความ แตกต่างของ เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาล สงกรานต์ในด้านความเชื่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2  เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนเข้ามามีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่ง ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านธุรกิจ ด้าน ประเพณีและวัฒนธรรม และด้านความเชื่อก็เป็นสิ่งที่ สำคัญที่ต้องให้ความเคารพต่อของแต่ละประเพณีและ วัฒนธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสอง ประเพณี ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงคิดทำโครงงานเรื่อง ” เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ เทศกาลวันตรุษจีนกับเทศกาลสงกรานต์ในด้านความ เชื่อ ” ขึ้นมา

3  ความเชื่อในสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีน  1. ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ  2. รวมญาติกินเกี๊ยว  3. ติด “ ตุ๊ยเลี้ยง ” หรือคำอวยพรปีใหม่  4. ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส  5. ส้ม 4 ผล อวยพรผู้ใหญ่  6. ทำพิธีรับ “ ไช่ซิงเอี้ย ”  7. รับอั่งเปา  8. ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

4  ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีน  1. ทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำที่ไม่เป็นมงคล  2. หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่ คุณจะมีเรื่องเสียใจไปตลอดปี  3. ห้ามกวาดบ้าน  4. บุคคลแรกที่พบและคำพูดที่ได้ยินคำแรกของปีมี ความหมายสำคัญมาก  5. การเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันตรุษ ถือเป็นโชคร้าย  6. ไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษเพราะเชื่อว่าจะเป็นการ ตัดโชคดี

5 ความเชื่อในสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทำบุญตักบาตร  ก่อพระเจดีย์ทราย  ปล่อยนกปล่อยปลา  บังสุกุลอัฐ  สรงน้ำ รดน้ำและสาดน้ำ  รดน้ำ ดำหัว  สวมเสื้อผ้าใหม่  ทำความสะอาดบ้าน  ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ไม่พูดจาหยาบคาย  ไม่ด่าทอ ว่าร้าย  ห้ามทำการทำงาน

6 เทศกาลตรุษจีนเทศกาลสงกรานต์ 1. ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผี ไม่มีญาติ 2. รวมญาติกินเกี๊ยว 3. ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส 4. ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 5. ทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำ ที่ไม่เป็นมงคล 1. บังสุกุลอัฐ 2. ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน 3. สวมเสื้อผ้าใหม่ 4. สรงน้ำ รดน้ำ 5. ไม่พูดจาหยาบคาย เทศกาลตรุษจีนเทศกาลสงกรานต์ 1. ห้ามกวาดบ้าน 1. ทำความสะอาดบ้าน

7  http://www.unigang.com/Article/1415 http://www.unigang.com/Article/1415  http://www.thaigoodview.com/node/49900 http://www.thaigoodview.com/node/49900


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบความเหมือนและความ แตกต่างของ เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาล สงกรานต์ในด้านความเชื่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google