งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน. 会话 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน. 会话 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน

2 会话 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหา ในระยะทางที่ไปยังสถานที่แห่งนั้น พร้อมกับคิด วิธีการแก้ไขปัญหา 5. มีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉากการแสดง ใช้ Power Point 6. ระยะเวลาที่ใช้แสดง 10 นาที 7. สร้างแบบประเมินการนำเสนอผลงาน 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหา ในระยะทางที่ไปยังสถานที่แห่งนั้น พร้อมกับคิด วิธีการแก้ไขปัญหา 5. มีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉากการแสดง ใช้ Power Point 6. ระยะเวลาที่ใช้แสดง 10 นาที 7. สร้างแบบประเมินการนำเสนอผลงาน

3 ตัวอย่างฉาก การแสดง

4 去银行 ไป ธนาคาร

5 在宿舍

6 在地铁

7 在银行

8 แหล่งข้อมูล •http://www.jiewfudao.com/index.php?lay =show&ac=article&Id=538772997&Ntype =1http://www.jiewfudao.com/index.php?lay =show&ac=article&Id=538772997&Ntype =1 • http://th.rateq.com/CNYhttp://th.rateq.com/CNY • http://www.learners.in.th/blog/chinese- money/390164http://www.learners.in.th/blog/chinese- money/390164


ดาวน์โหลด ppt 第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน. 会话 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google