งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

一所学校 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง. การทักทายในรูปแบบของชาว จีน • การทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน 跟朋友打招呼 • การทักทายระหว่างเรากับคุณครู 跟老师打招 呼 • การทักทายระหว่างเรากับผู้อาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "一所学校 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง. การทักทายในรูปแบบของชาว จีน • การทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน 跟朋友打招呼 • การทักทายระหว่างเรากับคุณครู 跟老师打招 呼 • การทักทายระหว่างเรากับผู้อาวุโส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 一所学校 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง

2 การทักทายในรูปแบบของชาว จีน • การทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน 跟朋友打招呼 • การทักทายระหว่างเรากับคุณครู 跟老师打招 呼 • การทักทายระหว่างเรากับผู้อาวุโส 跟长辈打招呼

3 บทบาทสมมุติ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ณ หน้าห้องเรียนแห่งหนึ่ง สมพรเจอกับสมหญิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน สมพร : 你早!你好吗? สมหญิง : 你早!我很好,你呢? สมพร : 我也很好,再见! สมหญิง : 再见! การทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน 跟朋友打招呼

4 บทบาทสมมุติ ณ โรงอาหารโรงเรียน การทักทายระหว่างเรากับคุณครู 跟老师打招呼 ณ โรงอาหารโรงเรียน สมหญิงเจอครูสมคิดแล้วได้เกิดการสนทนา สมหญิง:老师中午好! คุณครู : 老师您好!吃午餐了吗? สมหญิง:吃过了,您呢? คุณครู : 我还没吃,我去吃饭了 再见! สมหญิง:再见!

5 การทักทายระหว่างเรากับผู้อาวุโส 跟长辈打招呼 บทบาทสมมุติ ณ ห้องทำงานห้องหนึ่ง ณ ห้องทำงานห้องหนึ่งในโรงเรียน มีผู้อาวุโสคนหนึ่งมาติดต่อราชการ สมหญิง:您好!请问您来找谁? ผู้อาวุโส:我老找校长,在吗? สมหญิง:在。请这边走。 ผู้อาวุโส:哦!谢谢你。 สมหญิง:不客气!

6 แหล่งอ้างอิง www.thaigoodview.com/node/84052 http://www.doinfo.info/Mandarin


ดาวน์โหลด ppt 一所学校 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง. การทักทายในรูปแบบของชาว จีน • การทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน 跟朋友打招呼 • การทักทายระหว่างเรากับคุณครู 跟老师打招 呼 • การทักทายระหว่างเรากับผู้อาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google