งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูโรงเรียนฝางวิทยายน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ปริซึมคืออะไร ? สุนทรี ชุมยางสิม ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

2 เรามารู้จักกับปริซึมกันดีกว่า
นักเรียนเคยรู้มั้ยคะว่า ปริซึม คืออะไร ? จะบอกให้ว่า ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน เรียกว่า “ปริซึม”

3 การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามลักษณะของฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามลักษณะของฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านข้าง ส่วนสูง ด้านข้าง ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก ปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ด้านข้าง ด้านข้าง ส่วนสูง ส่วนสูง ฐานเป็นรูปสามแหลี่ยมด้านเท่า ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

4 ปริซึมฐานแปดเหลี่ยม ปริซึมฐานห้าเหลี่ยม ด้านข้าง ส่วนสูง ด้านข้าง ส่วนสูง ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม ฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม

5 ปริมาตรของปริซึม ก่อนอื่น เราต้องทราบก่อนว่า เราจะมีวิธีการหาปริมาตรของปริซึมได้อย่างไร มีวิธีการง่าย ๆ ครับ ข้างล่างนี่ไงครับผม จงจำให้ดีนะคะ ปริมาตรของปริซึมใด ๆ = พื้นที่ฐาน x ความสูง เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า เราจะหาพื้นที่ได้ยังไง ลืมหรือยังเอ่ย พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = x สูง x ฐาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

6 อ้อ ! ถ้าเราจะหาปริมาตร เราต้องนำพื้นที่ฐาน มาคูณกับความสูง ใช่มั้ยคะ
ถ้างั้น เราลองมาทำแบบฝึกทักษะต่อไปเลยนะคะ ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้ วิธีทำ จากภาพ พื้นที่ฐานสี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว = x 6 = ตารางหน่วย ความสูงปริซึม = หน่วย ดังนั้น ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง = x 2 = 36 ลูกบาศก์หน่วย

7 ตัวอย่าง 2 กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานกว้าง 8 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว มีความจุ 784 ลูกบาศก์นิ้ว
จงหาความสูงของกล่องใบนี้ วิธีทำ ปริมาตร (ความจุ) = พื้นที่ฐาน x ความสูง 784 = (8 x 14) x ความสูง ดังนั้น ความสูงของกล่อง = = นิ้ว ตอบ ความสูงของกล่องเท่ากับ 7 นิ้ว

8 ทีนี้ เราลองไปศึกษาตัวอย่าง กันนะคะ
พื้นที่ผิวของปริซึม ถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวของปริซึมแบบต่าง ๆ ง่ายนิดเดียวค่ะ เราต้องรู้ว่า มีวิธีการดังนี้ พื้นที่ผิวของปริซึม = พื้นที่ผิวข้าง + สองเท่าของพื้นที่ฐาน พื้นที่ผิวข้าง = ความยาวรอบฐาน x ความสูง ทีนี้ เราลองไปศึกษาตัวอย่าง กันนะคะ

9 ตัวอย่างที่ 1 จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมต่อไปนี้
วิธีทำ จากรูป ฐานของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ผิวข้าง = ความยาวรอบฐาน x ความสูง = ( ) x 8 = ตารางหน่วย พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง เท่าของพื้นที่ฐาน = (4 x 4) = ดังนั้น พื้นที่ผิวทั้งหมด = ตารางหน่วย เราสามารถ ค้น อินเทอร์เน็ต ก็ได้ มี เยอะ แยะ

10 ตัวอย่างที่ 2 แท่งปริซึมสี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งยาว 16 เซนติเมตร มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 เซนติเมตร และมีปริมาตร ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมนี้ วิธีทำ ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง = พื้นที่ฐาน x 16 พื้นที่ฐาน = = 50 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ฐาน = ความกว้าง x ความยาว = 50 5 x ความยาว = 50 ความยาว = 10 เซนติเมตร พื้นที่ผิว = พื้นที่ผิวข้าง เท่าของพื้นที่ฐาน = ( ) x (5 x 10) = = ตารางเซนติเมตร ตอบ ตารางเซนติเมตร หมายเหตุ พื้นที่ผิวข้างของปริซึมที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะไม่เท่ากันทั้ง 4 ด้าน แต่จะเท่ากันอย่างละ 2 ด้านเท่านั้น ดังรูป

11 แบบทดสอบ 1. จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 3 เซนติเมตร ด้านยาว 4 เซนติเมตร และปริซึมแท่งนี้มีความสูง 8 เซนติเมตร ก. 92 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 94 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 98 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. จากรูปถ้าต้องการนำกระดาษมาปิดรอบรูปทุกด้าน จะต้องใช้กรดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าใด ก. 528 ตารางหน่วย ข. 538 ตารางหน่วย ค. 548 ตารางหน่วย ง. 558 ตารางหน่วย เฉลย ข้อ 1 ตอบ ค ข้อ 2 ตอบ ก


ดาวน์โหลด ppt ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google