งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริซึมคืออะไร ? สุนทรี ชุมยางสิม ครูโรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริซึมคืออะไร ? สุนทรี ชุมยางสิม ครูโรงเรียนฝางวิทยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริซึมคืออะไร ? สุนทรี ชุมยางสิม ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

2 จะบอกให้ว่า ทรงสามมิติที่มีฐาน ทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุก ประการและฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบ ที่ขนานกัน เรียกว่า “ ปริซึม ” เรามารู้จักกับปริซึมกันดีกว่า นักเรียนเคยรู้มั้ยคะว่า ปริซึม คืออะไร ?

3 การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามลักษณะของ ฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ปริซึม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ปริซึม สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปริซึม สามเหลี่ยมมุม ฉาก ปริซึม สามเหลี่ยมด้าน เท่า ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ฐานเป็นรูปสามแหลี่ยมด้านเท่า ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนสูง ด้านข้าง ส่วนสูง ด้านข้าง ส่วนสูง

4 ปริซึมฐานแปด เหลี่ยม ปริซึมฐานห้า เหลี่ยม ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม ส่วนสูง ด้านข้าง

5 ปริมาตรของปริซึม ก่อนอื่น เราต้องทราบก่อนว่า เราจะมีวิธีการหาปริมาตรของ ปริซึมได้อย่างไร มีวิธีการ ง่าย ๆ ครับ ข้างล่างนี่ไงครับ ผม จงจำให้ดีนะคะ ปริมาตรของปริซึมใด ๆ = พื้นที่ฐาน x ความสูง เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า เราจะหาพื้นที่ได้ยังไง ลืมหรือยังเอ่ย พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = x สูง x ฐาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

6 อ้อ ! ถ้าเราจะหาปริมาตร เราต้องนำพื้นที่ฐาน มาคูณ กับความสูง ใช่มั้ยคะ ถ้างั้น เราลองมาทำแบบ ฝึกทักษะต่อไปเลยนะคะ ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้ วิธีทำ จากภาพ พื้นที่ฐานสี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว = 3 x 6 = 18 ตาราง หน่วย ความสูงปริซึม = 2 หน่วย ดังนั้น ปริมาตร = พื้นที่ ฐาน x ความสูง = 18 x 2 = 36 ลูกบาศก์ หน่วย

7 ตัวอย่าง 2 กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานกว้าง 8 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว มีความจุ 784 ลูกบาศก์นิ้ว จงหาความสูงของกล่องใบนี้ วิธีทำ ปริมาตร ( ความจุ ) = พื้นที่ฐาน x ความ สูง 784= (8 x 14) x ความสูง ดังนั้น ความสูงของกล่อง = = 7 นิ้ว ตอบความสูงของกล่องเท่ากับ 7 นิ้ว

8 พื้นที่ผิวของปริซึม ถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวของปริซึมแบบ ต่าง ๆ ง่ายนิดเดียวค่ะ เราต้องรู้ว่า มีวิธีการดังนี้ พื้นที่ผิวของปริซึม = พื้นที่ผิวข้าง + สองเท่าของพื้นที่ฐาน พื้นที่ผิวข้าง = ความยาวรอบฐาน x ความสูง ทีนี้ เราลองไปศึกษาตัวอย่าง กันนะ คะ

9 ตัวอย่างที่ 1 จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมต่อไปนี้ วิธีทำ จากรูป ฐานของปริซึมเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ผิวข้าง = ความยาวรอบฐาน x ความสูง = (4 + 4 + 4 + 4) x 8 = 128 ตารางหน่วย พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + 2 เท่าของพื้นที่ฐาน = 128 + 2(4 x 4) = 128 + 32 ดังนั้น พื้นที่ผิวทั้งหมด = 160 ตารางหน่วย เราสามารถ ค้น อินเทอร์เน็ต ก็ได้ มี เยอะ แยะ

10 ตัวอย่างที่ 2 แท่งปริซึมสี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งยาว 16 เซนติเมตร มี ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 เซนติเมตร และมีปริมาตร 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมนี้ วิธีทำปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง = พื้นที่ฐาน x 16 พื้นที่ฐาน = = 50 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ฐาน = ความกว้าง x ความยาว = 50 5 x ความยาว = 50 ความยาว = 10 เซนติเมตร พื้นที่ผิว = พื้นที่ผิวข้าง + 2 เท่าของพื้นที่ฐาน = (5 + 5 + 10 + 10) x 16 + 2(5 x 10) = 480 + 100 = 580 ตารางเซนติเมตร ตอบ 580 ตารางเซนติเมตร หมายเหตุ พื้นที่ผิวข้างของปริซึมที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะไม่ เท่ากันทั้ง 4 ด้าน แต่จะเท่ากันอย่างละ 2 ด้านเท่านั้น ดังรูป

11 1. จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าตัดเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 3 เซนติเมตร ด้านยาว 4 เซนติเมตร และปริซึมแท่งนี้มี ความสูง 8 เซนติเมตร ก. 92 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 94 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 98 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉลย ข้อ 1 ตอบ ค ข้อ 2 ตอบ ก 2. จากรูปถ้าต้องการนำกระดาษมาปิดรอบรูปทุกด้าน จะต้องใช้กรดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าใด ก. 528 ตาราง หน่วย ข. 538 ตาราง หน่วย ค. 548 ตาราง หน่วย ง. 558 ตาราง หน่วย แบบทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt ปริซึมคืออะไร ? สุนทรี ชุมยางสิม ครูโรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google