งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบรรยาย วก 341 • รูปร่าง • รัศมีความโค้ง • ความมน (Roundness) A p /A c • ความกลม (Sphericity) d e /d c • พื้นที่ผิว (Surface area) 8 วิธี • ปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบรรยาย วก 341 • รูปร่าง • รัศมีความโค้ง • ความมน (Roundness) A p /A c • ความกลม (Sphericity) d e /d c • พื้นที่ผิว (Surface area) 8 วิธี • ปริมาตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อบรรยาย วก 341 • รูปร่าง • รัศมีความโค้ง • ความมน (Roundness) A p /A c • ความกลม (Sphericity) d e /d c • พื้นที่ผิว (Surface area) 8 วิธี • ปริมาตร และความ ถ่วงจำเพาะ (Volume & Specific gravity) • ความพรุน (Porosity) • ความหวาน ( o Brix) • สี (Color) 1. Scanner 2.Colorimeter 3. Spectrophotomete r • สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ( ต่อ ) • การวัดคุณสมบัติทาง กายภาพเบื้องต้น

2 QuiZ • ถ้าชั่งผลส้มในอากาศได้ 80 กรัม ชั่ง น้ำหนักภาชนะที่มีน้ำอยู่ได้ 1000 กรัม ชั่ง น้ำหนักภาชนะในน้ำพร้อมจุ่มผลส้มลงใน น้ำได้ 1065 กรัม จงคำนวณหา ถ. พ. และ ปริมาตรของผลส้ม ( แสดงสูตรและวิธีทำ ให้ชัดเจน )

3 ตารางที่ 2.1. การบรรยายรูปร่างของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร. รูปร่างคำบรรยาย กลม (Round) ลักษณะใกล้เคียงกับทรงกลม แป้น (Oblate) ลักษณะแบนที่ขั้วหัวและปลาย อ็อปลอง (Oblong) เส้นผ่านศูนย์กลางแนวดิ่งยาวกว่าเส้นผ่าน ฯ แนวนอน โคน (Conic) เรียวลงไปที่ปลาย ทรงไข่ (Ovate) ลักษณะเป็นรูปไข่ และกว้างออกที่ขั้วหัว ( รูปไข่กลับหัว ) ทรงรี (Elliptical) ลักษณะใกล้เคียงกับทรงรี หัวตัด (Truncate) ลักษณะหัวตัดที่ขั้วหัวและปลาย หรือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม เบี้ยว (Unequal) ครึ่งซีกใหญ่ไม่เท่ากัน บุบ (Ribbed) ในภาคตัดขวาง ด้านข้างจะเป็นลักษณะเป็นมุมไม่มากก็น้อย ปกติ (Regular) ภาคตัดแนวระดับมีลักษณะใกล้เคียงกับวงกลม ผิดปกติ (Irregular) ภาคตัดแนวระดับมีลักษณะไม่เป็นวงกลม

4 การเรียกชื่อรูปร่าง

5

6

7

8 การวัดเชิงมิติ

9 การวัดรัศมีความโค้ง

10 การวัดพื้นที่ผิว

11 การวัดสี

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบรรยาย วก 341 • รูปร่าง • รัศมีความโค้ง • ความมน (Roundness) A p /A c • ความกลม (Sphericity) d e /d c • พื้นที่ผิว (Surface area) 8 วิธี • ปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google