งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXIT ภายในทุกวันนี้เราอยู่ในยุค อินเตอร์เน็ต ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ Chat กับคนแปลกหน้า ได้ดูรูป โป๊แบบไม่จำกัด ได้หาแฟนใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXIT ภายในทุกวันนี้เราอยู่ในยุค อินเตอร์เน็ต ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ Chat กับคนแปลกหน้า ได้ดูรูป โป๊แบบไม่จำกัด ได้หาแฟนใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 EXIT

3 ภายในทุกวันนี้เราอยู่ในยุค อินเตอร์เน็ต ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ Chat กับคนแปลกหน้า ได้ดูรูป โป๊แบบไม่จำกัด ได้หาแฟนใหม่ ทางเน็ตวันละ 10 คนและอีก มากมาย แต่มีผู้ใหญ่หลายๆท่าน คอยเตือนว่าอย่าหมกหมุ่นกับ อินเตอร์เน็ต ระวังอันตรายร้อยแปด ต่างๆ ทีนี้ตามหลักพุทธศาสนาท่าน ว่า ความสุขสองแบบ คือ แบบเสพ บริโภค กับแบบสร้างสรรค์จึงลอง ขอเสนอวิธีหาความสุขอย่าง สร้างสรรค์

4 1. ชื่นชมความงามของ ธรรมชาติจากอินเตอร์เน็ต เปิด เว็บค้นหารูปธรรมชาติ สัตว์ ดอกไม้ ภูเขา วิว กล่าว พรรณนาออกมา อาจเป็น คำพูดดีๆ เป็นกลอน เป็นเพลง ก็ได้ หากคุณลองทำดูแล้ว คุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณ มี ความแช่มชื่นบานจนอยากเห็น ธรรมชาติจริงๆข้างนอก แสดง ว่าคุณได้เข้าถึงความงามของ ธรรมชาติบ้างแล้ว

5 2. พรรณนาความงามของศิลปะ โดยค้นหารูปศิลปะจาก อินเทอร์เน็ต คัดเลือกภาพที่ถูกใจ สักภาพ แล้วให้คุณพรรณนาความ งามของงานศิลปะชิ้นนั้น โดย สมมุติตัวเองว่าเป็นศิลปินบรรยาย ความงามของรูปให้ผู้ชมฟัง หรือ จะใช้วิธีพิมพ์บรรยายลงใน คอมพิวเตอร์ก็ได้

6 3. มีความสุขกับการเป็น พหูสูต ซึ่งแปลว่า ผู้รอบรู้ คือไม่ ว่าจะเห็นอะไร ก็มองเป็นความรู้ ไปหมด สามารอธิบายทุกสิ่งทุก อย่างได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มี นิสัยที่สามารถสร้างขึ้นมาได้หาก ฝึกประจำ ก่อนเปิดเน็ตให้ลองดู สิ่งรอบๆแล้วถามตัวเองว่าอยากรู้ เรื่องอะไร เมื่อพบก็ค้นใน อินเตอร์เน็ตว่าเราได้อะไรบ้าง

7 4. สารานุกรม ภาพ มาสะสมภาพ ความรู้ เพราะมีคน ฉลาดเท่านั้นเองที่ สามารถทำได้ วิธีการง่ายๆก็คิอให้ ท่องเว็บไปเรื่อยๆที่นี้ เกิดเจอภาพอะไร ก็ อ่านคำอิบายเพื่อ ศึกษาความรู้ 5. เก็บคำคมใน เว็บมีคำคมและ สำนวนดีๆมาอ่าน แล้วเลือกคำที่โดนใจ ไว้ในไดอารี่จะได้เก็บ ไว้อ่าน จริงอยู่ที่ใน เว็บอาจมีคำหยาบ แต่ให้เราเลือกสิ่งที่มี สาระออกมาจากเว็บ นั้น

8 ในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธ ว่า การดำรงชีวิตประจำวันต้องอาศัย หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขณะที่ IT สร้างสรรค์ความเจริญ แก่มนุษย์ แต่อีกมุมกลับกลายเป็น ดาบ 2 คม ในฐานะที่ผู้ปกครองและ บุคคลต่างๆจึงเสนอแนวคิดการใช้ IT อย่างสร้างสรรค์ดังนี้

9 1. ภาครัฐต้องรณรงค์ให้ ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ใช่รู้เพียงแต่ใช้ แต่ต้องรู้ถึง พิษภัยของอินเตอร์เน็ต 2. พ่อแม่ผู้ปกครองและครูต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความชั่ว ร้ายจากพิษภัยของอินเตอร์เน็ต และการป้องกันปัญหาที่จะเกิด ตามมา 1. ภาครัฐต้องรณรงค์ให้ ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ใช่รู้เพียงแต่ใช้ แต่ต้องรู้ถึง พิษภัยของอินเตอร์เน็ต 2. พ่อแม่ผู้ปกครองและครูต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความชั่ว ร้ายจากพิษภัยของอินเตอร์เน็ต และการป้องกันปัญหาที่จะเกิด ตามมา

10 3. ครูและผู้บริหารต้องอบรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ชี้ให้เห็นคุณ และโทษของ IT และคอยดูแลไม่ให้ นักเรียนใช้ IT ในทางที่ผิด ใช้ใน โอกาสที่ควรใช้ 4. บุคคลทั่วไปควรใช้ความรู้ ในด้าน IT ใช้ในการหารายได้ อย่างสร้างสรรค์ 3. ครูและผู้บริหารต้องอบรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ชี้ให้เห็นคุณ และโทษของ IT และคอยดูแลไม่ให้ นักเรียนใช้ IT ในทางที่ผิด ใช้ใน โอกาสที่ควรใช้ 4. บุคคลทั่วไปควรใช้ความรู้ ในด้าน IT ใช้ในการหารายได้ อย่างสร้างสรรค์

11


ดาวน์โหลด ppt EXIT ภายในทุกวันนี้เราอยู่ในยุค อินเตอร์เน็ต ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ Chat กับคนแปลกหน้า ได้ดูรูป โป๊แบบไม่จำกัด ได้หาแฟนใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google