งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด ด. ญ. กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1. ยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด ด. ญ. กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1. ยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด ด. ญ. กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1

2 ยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อ ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการ เสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือ วันละหลาย ๆ ครั้ง ลักษณะสำคัญของสารเสพ ติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้ เสพ

3 การสูบบุหรี การสูบบุหรี่จะทำร้ายตัวเอง ทำให้เกิดโรคมากมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ทุกปี จะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากมาย สูญเสียทาง เศรษฐกิจ เช่นเสียเงินซื้อ เสียเงินรักษาโรค หยุดงานเพราะป่วย การสูบบุหรี่จะทำร้ายคน อื่น จะทำลายสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ร่วมงาน ทำให้เกิดโรค ในเด็ก เช่นหอบ หืด หูอักเสบ

4 การพนัน หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่น ใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการทำนายหรือคาด เดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้ หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนันโดย การทำนายผลที่คาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า และการพนันที่ไม่มี การแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่เกิดเช่น หวย เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การแทงบอล การแทงม้าความน่าจะเป็น หวย

5 การทะเลาะวิวาร ปัญหาความรุนแรง และการทะเลาะวิวาท ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำ โดยการทะเลาะวิวาทนั้น เกิดขึ้น โดยตรงกับผู้ร่วมสถานการณ์ เช่น สมาชิกใน ครอบครัว และกลุ่มผู้ร่วมดื่มนอกบ้าน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นสาเหตุของ คดีอาญาต่างๆอีกด้วย เช่น คดีอาญาฐานความผิด ทำให้เสียทรัพย์ คดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ และคดีอาญาฐานความผิดต่อร่างกาย

6 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุ 1. ครอบครัวหย่าร้าง ปล่อยปละละเลยในการอบรมเลี้ยง ดู ตลอดจนขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน 2. บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา ไม่ สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่บุตรหลาน 3. บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีแลข้อมูลข่าวสาร 4. นักเรียนขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจ ใส่จากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 5. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง 6. นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อต่าง ๆ ขาด การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 7. นักเรียนขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

7 การแก้ปัญหา 1. นั่งสมาธิทำจิตใจให้สบาย 2. ช่วยทำความสะอาดวัด โรงเรียน หรือ หมู่บ้านของตนเอง 3. ต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา อย่างถูกต้อง 4. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ไม่ เล่นการพนัน


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด ด. ญ. กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1. ยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google