งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1
เด็กปลอด ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1

2 ยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง  ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพ

3 การสูบบุหรี การสูบบุหรี่จะทำร้ายตัวเอง
ทำให้เกิดโรคมากมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากมาย สูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่นเสียเงินซื้อ เสียเงินรักษาโรค หยุดงานเพราะป่วย การสูบบุหรี่จะทำร้ายคนอื่น จะทำลายสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดโรค ในเด็ก เช่นหอบหืด หูอักเสบ

4 การพนัน หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนันโดยการทำนายผลที่คาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า และการพนันที่ไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดเช่น หวย

5 การทะเลาะวิวาร ปัญหาความรุนแรง และการทะเลาะวิวาท           ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยการทะเลาะวิวาทนั้น เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ร่วมสถานการณ์ เช่น สมาชิกในครอบครัว และกลุ่มผู้ร่วมดื่มนอกบ้าน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นสาเหตุของคดีอาญาต่างๆอีกด้วย เช่น  คดีอาญาฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์ คดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ และคดีอาญาฐานความผิดต่อร่างกาย

6 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    สาเหตุ    1. ครอบครัวหย่าร้าง ปล่อยปละละเลยในการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน 2. บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา ไม่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่บุตรหลาน  3. บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแลข้อมูลข่าวสาร 4. นักเรียนขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  5. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง  6. นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อต่าง ๆ ขาดการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ  7. นักเรียนขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

7 การแก้ปัญหา 1.นั่งสมาธิทำจิตใจให้สบาย
2.ช่วยทำความสะอาดวัด โรงเรียน หรือหมู่บ้านของตนเอง 3. ต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง 4. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ไม่เล่นการพนัน


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ 19 ม.3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google