งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. เสกสรร ยอดเพชร. บทคัดย่อ  การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักคนดีที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความเป็นคนรู้จักเหตุ ( เห็นเหตุแล้ว คาดการณ์ถึงผลในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. เสกสรร ยอดเพชร. บทคัดย่อ  การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักคนดีที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความเป็นคนรู้จักเหตุ ( เห็นเหตุแล้ว คาดการณ์ถึงผลในอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. เสกสรร ยอดเพชร

2 บทคัดย่อ  การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักคนดีที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความเป็นคนรู้จักเหตุ ( เห็นเหตุแล้ว คาดการณ์ถึงผลในอนาคต ) รู้จักผล ( เห็นผลตอนนี้แล้ว หยั่งรู้ถึงสาเหตุได้ในอดีต ) รู้จักตน ( รู้จักตนเอง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถของตน ) รู้จักประมาณ ( รู้จักความ พอเพียงพอดีของตนเองและสิ่งต่างๆ ) รู้จักกาล ( รู้จัก เวลาว่าควรทำอย่างไร จึงจะเหมาะสมและมี ประสิทธิผล ) รู้จักชุมชน ( รู้จักการประพฤติตนเอง เมื่ออยู่ ในสังคมต่างๆ ในเรื่องของการคิด การพูด และการ ทำ ) และรู้จักบุคคล ( รู้วิธีการเลือกคบแต่คนดี หรือ กัลยาณมิตร และหลีกเลี่ยงการคบคนพาล ตลอดจนการ รู้จักการมอบหมายงานแก่บุคคลที่เหมาะสม )

3 หลักความปลอดภัย  ทฤษฎีคู่โดยชาวกรีกโบราณ เช่น รัก – เกลียด ดี – เลว ทฤษฎีนี้ สร้างทัศนคติการแบ่งแยก จะเกิดทฤษฎีใหม่ คือ หนึ่งเดียว เช่น มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลก ถ้าทำลายสิ่งแวดล้อม มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ ( คล้ายทฤษฎีองค์รวม )  นายเดวิด โบห์ม ระบุว่า การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เคยใช้ไม่ได้ ในปีก่อน 2000 ก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา ( ใช้ได้ ) ในช่วงยุคใหม่ นี้  มนุษย์จะเข้ากับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง การติดต่อทางโทรจิตจะเป็นไป ได้สำหรับคนบางกลุ่ม และอาจเป็นไปได้ที่จะระลึกชาติถึงชีวิตชาติ อื่นๆ ได้  คอมพิวเตอร์ จะใช้ระบบผลึกเหลว สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกด้วย ตัวของมันเอง คล้ายกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าจะเป็นเครื่องจักรกล การ ติดต่อทางโทรศัพท์ วิทยุ ดาวเทียม อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว  วิทยาศาสตร์ และศาสนาที่ถูกจัดแบ่งให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกันตลอดมา จะเกิดการนำทัศนคติแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทางซีกโลกตะวันตก ผนวกกับศาสนาทางซีกโลกตะวันออกมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว บรรดาศาสดาและอาจารย์ต่างๆ ทางโลกซีกตะวันออกจะเป็นผู้นำ การรู้แจ้งแห่งจิตใจด้วยสมาธิ  ผู้นำรัฐบาลเป็นผู้รับใช้สังคมแทนที่จะเป็นเจ้านาย ทำให้โลกเกิด ความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง จะมีการปกครองด้วยระบบรัฐบาล แห่งโลก จะทำให้สงครามมีแต่ในประวัติศาสตร์ และผู้นำบ้าอำนาจ

4 เนื้อหา  ปี ค. ศ.2000 นี้ มีเรื่องที่ทั่วโลกพากันหวาดวิตกในเรื่อง ของ Y2K ว่าจะก่อเหตุไปต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะเรื่องของ อุบัติเหตุ การเงิน และระบบข้อมูล แต่ก็ผ่านไปด้วยดี แม้ว่าปี ค. ศ.2000 ใครๆ ก็รู้ว่าตัวเลข ค. ศ.2000 นั้น มา จากการเพิ่มขึ้นทีละปี คือ เมื่อ ค. ศ.1999 ปีถัดไปก็ ค. ศ.2000 เรียกว่ารู้ตัวล่วงหน้า แต่บริษัทที่ผลิตเครื่อง คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์ก็ไม่ได้เตรียมให้ผู้ใช้ ( ลูกค้า ) ก็จะมาทำตอนใกล้ๆ ปี ค. ศ.2000 คือ ทำในปี ค. ศ.1999 ทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกต้องเสียเงินค่าปรับปรุงนับ แสนล้านบาท คนที่ได้เงินกำไรมหาศาลก็คงเป็นบริษัท โปรแกรมซอฟแวร์ คนที่เสียเงิน คือ ผู้ใช้ นับว่าผู้ใช้ นับวันก็จะเป็นทาสเทคโนโลยีลงรากลึกเข้าไปเรื่อยๆ ( เหมือนถูกหลอก ) แต่ก็โชคดีที่ Y2K ผ่านไปด้วยดี เลย ไม่รู้ว่าเป็นของจริงที่เตรียมการดีหรือลวงโลกกันแน่

5 คำกลอน  ไม่มีอะไรในโลก จะ แข็งแรงยิ่งกว่าความ อ่อนโยน.

6 ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. เสกสรร ยอดเพชร. บทคัดย่อ  การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักคนดีที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความเป็นคนรู้จักเหตุ ( เห็นเหตุแล้ว คาดการณ์ถึงผลในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google