งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยโดย สัปปุริสธรรม 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยโดย สัปปุริสธรรม 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยโดย สัปปุริสธรรม 7
ด.ช. เสกสรร ยอดเพชร

2 บทคัดย่อ การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักคนดีที่ถูกต้อง ประกอบด้วย  ความเป็นคนรู้จักเหตุ (เห็นเหตุแล้วคาดการณ์ถึงผลในอนาคต)   รู้จักผล (เห็นผลตอนนี้แล้วหยั่งรู้ถึงสาเหตุได้ในอดีต) รู้จักตน (รู้จักตนเอง สมรรถนะความรู้ความสามารถของตน)  รู้จักประมาณ (รู้จักความพอเพียงพอดีของตนเองและสิ่งต่างๆ)  รู้จักกาล (รู้จักเวลาว่าควรทำอย่างไร จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิผล)  รู้จักชุมชน (รู้จักการประพฤติตนเอง เมื่ออยู่ในสังคมต่างๆ ในเรื่องของการคิด การพูด และการทำ)  และรู้จักบุคคล (รู้วิธีการเลือกคบแต่คนดี หรือกัลยาณมิตร และหลีกเลี่ยงการคบคนพาล ตลอดจนการรู้จักการมอบหมายงานแก่บุคคลที่เหมาะสม)

3 หลักความปลอดภัย ทฤษฎีคู่โดยชาวกรีกโบราณ เช่น รัก – เกลียด ดี – เลว ทฤษฎีนี้สร้างทัศนคติการแบ่งแยก จะเกิดทฤษฎีใหม่ คือ หนึ่งเดียว เช่น มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลก ถ้าทำลายสิ่งแวดล้อม มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ (คล้ายทฤษฎีองค์รวม) นายเดวิด โบห์ม ระบุว่า การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เคยใช้ไม่ได้ในปีก่อน 2000 ก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา (ใช้ได้) ในช่วงยุคใหม่นี้ มนุษย์จะเข้ากับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง การติดต่อทางโทรจิตจะเป็นไปได้สำหรับคนบางกลุ่ม และอาจเป็นไปได้ที่จะระลึกชาติถึงชีวิตชาติอื่นๆ ได้ คอมพิวเตอร์ จะใช้ระบบผลึกเหลว สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกด้วยตัวของมันเอง คล้ายกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าจะเป็นเครื่องจักรกล การติดต่อทางโทรศัพท์ วิทยุ ดาวเทียม อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว วิทยาศาสตร์ และศาสนาที่ถูกจัดแบ่งให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกันตลอดมา จะเกิดการนำทัศนคติแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทางซีกโลกตะวันตก ผนวกกับศาสนาทางซีกโลกตะวันออกมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว บรรดาศาสดาและอาจารย์ต่างๆ ทางโลกซีกตะวันออกจะเป็นผู้นำการรู้แจ้งแห่งจิตใจด้วยสมาธิ ผู้นำรัฐบาลเป็นผู้รับใช้สังคมแทนที่จะเป็นเจ้านาย ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง จะมีการปกครองด้วยระบบรัฐบาลแห่งโลก จะทำให้สงครามมีแต่ในประวัติศาสตร์ และผู้นำบ้าอำนาจ

4 เนื้อหา ปี ค.ศ.2000 นี้ มีเรื่องที่ทั่วโลกพากันหวาดวิตกในเรื่องของ Y2K ว่าจะก่อเหตุไปต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะเรื่องของอุบัติเหตุ การเงิน และระบบข้อมูล แต่ก็ผ่านไปด้วยดี แม้ว่าปี ค.ศ.2000 ใครๆ ก็รู้ว่าตัวเลข ค.ศ.2000 นั้น มาจากการเพิ่มขึ้นทีละปี คือ เมื่อ ค.ศ.1999 ปีถัดไปก็ ค.ศ.2000 เรียกว่ารู้ตัวล่วงหน้า แต่บริษัทที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์ก็ไม่ได้เตรียมให้ผู้ใช้ (ลูกค้า) ก็จะมาทำตอนใกล้ๆ ปี ค.ศ.2000 คือ ทำในปี ค.ศ.1999 ทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกต้องเสียเงินค่าปรับปรุงนับแสนล้านบาท คนที่ได้เงินกำไรมหาศาลก็คงเป็นบริษัทโปรแกรมซอฟแวร์ คนที่เสียเงิน คือ ผู้ใช้ นับว่าผู้ใช้นับวันก็จะเป็นทาสเทคโนโลยีลงรากลึกเข้าไปเรื่อยๆ (เหมือนถูกหลอก) แต่ก็โชคดีที่ Y2K ผ่านไปด้วยดี เลยไม่รู้ว่าเป็นของจริงที่เตรียมการดีหรือลวงโลกกันแน่

5 คำกลอน ไม่มีอะไรในโลก จะแข็งแรงยิ่งกว่าความอ่อนโยน.

6 ที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt หลักการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยโดย สัปปุริสธรรม 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google