งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพกาย
ด.ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ม.3/2

2 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย
หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา              หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงสัทธาแล้วต้องมีปัญญากำกับอยู่ในหลักธรรมนั้นเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อมีความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาก็จะเป็นความเชื่อที่งมงาย (Blind Faith) ปราศจากเหตุผล (Cause and Effect) และการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นลักษณะความรู้แบบหยาบๆ โดยไม่ผ่านการเจียระไนทางความคิดหรือไม่ผ่านการไตร่ตรองด้วยโยนิโสมนสิการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องศรัทธาไว้ที่ไหนก็จะมีปัญญามาพร้อมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เชื่อเกิดความงมงาย 

3 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย

4 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย
ความชีวิเชื่อบางเรื่องก็จับไต๋ได้ง่าย ๆ อย่างความเชื่อเกี่ยวกับเทพอาตุของชาวอียิปต์ ผู้ให้กำเนิดตด้วยอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ แต่ความเชื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่พลังของเทพอียิปต์ อาจจับไต๋ได้ยากกว่านิดหน่อย และอาจเป็นอันตราย หากความเชื่อนั้นคือวิธีรักษาสุขภาพที่เรายึดถือมาโดยตลอด

5 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา วันที่โพส 8 ส.ค โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ โดยมิได้ทรงสร้างขึ้นเอง และมิได้ทรงรับคำสั่งสอนจากเทพเจ้าหรือพระเจ้าองค์ใดทั้งสิ้น การบรรลุธรรมด้วยตนเองโดยอบธรรม โดยคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เพราะคำว่า พุทธ แปลว่า ผู้รู้หรือ ผู้รู้สัจธรรม การที่พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เหมาะสมกับบุคคลทุกระดับชั้นและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เอง จังเป็นที่ยอมับกันโดยทั่วไปว่ามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

6 คำคม เกิดมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา

7 ชื่อนักเรียน ด.ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ชั้น 3/2
ด.ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ชั้น 3/2 ด.ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น 3/2 ด.ช. วศิลป์ เนตรถักดี เลขที่ 21 ชั้น 3/2

8


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google