งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อใน พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ที่มีต่อสุขภาพกาย ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ม.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อใน พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ที่มีต่อสุขภาพกาย ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ม.3/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อใน พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ที่มีต่อสุขภาพกาย ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ม.3/2

2 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาใน ท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย – หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อ กล่าวถึงสัทธาแล้วต้องมีปัญญากำกับอยู่ใน หลักธรรมนั้นเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อมีความ เชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาก็จะเป็นความ เชื่อที่งมงาย (Blind Faith) ปราศจากเหตุผล (Cause and Effect) และการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นลักษณะความรู้ แบบหยาบๆ โดยไม่ผ่านการเจียระไนทาง ความคิดหรือไม่ผ่านการไตร่ตรองด้วยโยนิโส มนสิการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องศรัทธา ไว้ที่ไหนก็จะมีปัญญามาพร้อมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้เชื่อเกิดความงมงาย

3 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาใน ท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย

4 ความชีวิเชื่อบางเรื่องก็จับไต๋ได้ง่าย ๆ อย่าง ความเชื่อเกี่ยวกับเทพอาตุของชาวอียิปต์ ผู้ให้กำเนิดตด้วยอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ แต่ความเชื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะความเชื่อที่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่พลังของเทพอียิปต์ อาจ จับไต๋ได้ยากกว่านิดหน่อย และอาจเป็น อันตราย หากความเชื่อนั้นคือวิธีรักษา สุขภาพที่เรายึดถือมาโดยตลอด

5 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาใน ท้องถิ่นที่มีสุขภาพกาย ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา วันที่โพส 8 ส. ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา วันที่โพส 8 ส. ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริงที่มีอยู่ แล้วตามธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ โดยมิได้ทรง สร้างขึ้นเอง และมิได้ทรงรับคำสั่งสอนจากเทพเจ้าหรือ พระเจ้าองค์ใดทั้งสิ้น การบรรลุธรรมด้วยตนเองโดยอบ ธรรม โดยคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เพราะคำว่า พุทธ แปลว่า ผู้รู้หรือ ผู้รู้สัจธรรม การที่ พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เหมาะสมกับบุคคลทุก ระดับชั้นและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เอง จังเป็นที่ยอมับกันโดยทั่วไปว่ามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริงที่มีอยู่ แล้วตามธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ โดยมิได้ทรง สร้างขึ้นเอง และมิได้ทรงรับคำสั่งสอนจากเทพเจ้าหรือ พระเจ้าองค์ใดทั้งสิ้น การบรรลุธรรมด้วยตนเองโดยอบ ธรรม โดยคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เพราะคำว่า พุทธ แปลว่า ผู้รู้หรือ ผู้รู้สัจธรรม การที่ พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เหมาะสมกับบุคคลทุก ระดับชั้นและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เอง จังเป็นที่ยอมับกันโดยทั่วไปว่ามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

6 คำคม เกิดมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคน ด้วยน้ำเมา เกิดมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคน ด้วยน้ำเมา

7 ชื่อนักเรียน ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ชั้น 3/2 ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ชั้น 3/2 ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น 3/2 ด. ช. อดิศร ขอประสงค์ เลขที่ 11 ชั้น 3/2 ด. ช. วศิลป์ เนตรถักดี เลขที่ 21 ชั้น 3/2 ด. ช. วศิลป์ เนตรถักดี เลขที่ 21 ชั้น 3/2

8


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อใน พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ที่มีต่อสุขภาพกาย ด. ช. ปิยะราช พิมาร เลขที่ 5 ม.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google