งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012 กุมภาพันธ์ 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012 กุมภาพันธ์ 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012 กุมภาพันธ์ 2012

3 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด” (มาระโก 1,15)

4 ในพระวรสารนักบุญ มาระโก คำประกาศ หรือข่าวสารแห่งความ รอดของพระเยซูเจ้า ต่อฝูงชนเริ่มต้นดังนี้ “เวลาที่กำหนดไว้ มาถึงแล้ว พระอาณา- จักรของพระเจ้าอยู่ ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5 การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นการเริ่มยุคใหม่ เป็นยุคแห่ง พระหรรษทานและความรอด พระวาจาแรก ๆ ของพระองค์ เป็นการเชิญชวนให้ต้อนรับสิ่งใหม่ อาณาจักรของพระเจ้า ที่ทุกคนสัมผัสได้ และอยู่ใกล้มนุษย์แต่ละคน

6 พระเยซูเจ้าทรงชี้วิธีการให้เรา คือจงกลับใจและเชื่อพระวร สาร นั่นหมาย ความถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิง และยอมรับพระวาจาของพระเจ้า เพราะโดยผ่านพระเยซูเจ้า พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย

7 เป็นสองสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน นั่นคือ การกลับใจและความ เชื่อ ไม่ใช่ว่ามีอย่างหนึ่งและขาดอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าทั้งสอง สิ่งนี้เกี่ยวพันกับพระวาจาทรงชีวิต เกี่ยวข้องกับการประทับ อยู่ขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งในวันนี้ตรัสซ้ำกับพวกเราว่า

8 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

9 พระวาจาของพระเจ้าที่ได้รับการยอมรับ และนำมาเป็นหลักในการเจริญชีวิต จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดโดยสิ้นเชิง (กลับใจ) ในหัวใจของ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกันหรืออัฟริกัน จะเกิดมีความรู้สำนึก คิดเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าในการเจริญชีวิตในสภาพ แวดล้อมต่างๆ การอยู่ร่วมกันกับบุคคลหรืออยู่ร่วมในสังคม

10 แต่ว่าพระวรสารจะก่อให้เกิดอัศจรรย์แห่งการกลับใจอย่าง แท้จริง ความเชื่อใหม่และมีชีวิตชีวาได้อย่างไร ความลับอยู่ที่ว่า ในพระวาจาของพระเยซูเจ้านั้นมีความล้ำลึกอยู่

11 พระวาจามิใช่เป็น เพียงคำตักเตือน แนะนำแนวทาง ข้อปฏิบัติ คำสั่ง หรือบัญญัติ พระเยซูเจ้าเอง ประทับในพระวาจา เป็นพระองค์เอง ที่ตรัส พระองค์ตรัส กับเรา พระวาจา ของพระองค์คือ พระองค์เอง เป็นพระเยซูเจ้าเอง

12 ดังนั้น ในพระวาจา เราพบพระองค์ เมื่อรับพระวาจาเข้ามา ในจิตใจของเราดังที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารับ (คือพร้อมที่จะนำมาในชีวิต) เราก็จะกลับเป็นหนึ่งเดียวกับ พระองค์ พระองค์จะบังเกิดและเจริญขึ้นในตัวเรา

13 นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราแต่ละคนต้องรับ คำเชื้อเชิญที่เร่งรัด และเรียกร้องของพระเยซูเจ้า

14 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

15 บางคนอาจจะคิดว่า ถ้อยคำในพระวรสารสูงและยากเกินไป ไม่สอดคล้องกับแนวชีวิต และแนวคิดอย่างเราๆ จึงอยากจะ ปิดตัวเอง ไม่อยากฟัง ท้อใจ

16 สิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ เมื่อเราคิดที่จะเลื่อนภูเขาแห่งความไม่ เชื่อนี้ด้วยตัวเองตามลำพัง แต่ว่าเพียงคุณออกแรงนำพระวาจา เพียงคำเดียวจากพระวรสารมาปฏิบัติ

17 คุณจะได้ประสบกับความช่วยเหลือที่ไม่นึกฝัน พลังใหม่ ตะเกียงส่องทางดวงใหม่

18 เพราะพระวาจาคำนั้นที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ การติดต่อกับพระ วาจานั้นจะช่วยเราให้เป็นอิสระ ชำระเราให้บริสุทธิ์ ทำให้ กลับใจ บรรเทาใจ ให้ความยินดีและทำให้เรามีปรีชาญาณ

19 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

20 กี่ครั้งกี่หนในแต่ละวัน ที่พระวาจานี้ เป็นแสงสว่างสำหรับเรา

21 ทุกครั้งที่เราประสบกับ ความอ่อนแอ หรือใน ความอ่อนแอของผู้อื่น ทุกครั้งที่การติดตามพระ คริสต์ดูเหมือนเป็นความ บ้า หรือเป็นไปไม่ได้ หรือทุกครั้งที่ความ ยากลำบากดูเหมือนว่า กดเราลงไป แต่พระวาจา ตอนนี้เป็นเสมือนแรง กระตุ้น พลังใหม่ที่ทำให้ เราสดชื่นขึ้น ทำให้เรามี กำลังที่จะเริ่มต้นใหม่

22 เพียงอาศัยการ “กลับใจ” ทันทีและรวดเร็ว เพื่อออกจากตัวตนของ เราและเปิดตัวกับพระเจ้า เราจะพบกับอีกชีวิตหนึ่ง เป็นชีวิตที่แท้จริง

23 หากว่าเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์นี้กับเพื่อนที่เรารัก ซึ่งเขาก็ให้พระวรสารเป็นหลักในชีวิตด้วยแล้ว เราจะ พบว่าในบริเวณที่เราอยู่จะเริ่มเกิดกลุ่มคริสตชน

24 นี่เป็นเพราะว่า พระวาจาที่นำมาเจริญชีวิตและถ่ายทอดออกไป ก่อให้เกิดอัศจรรย์นี้ คือก่อให้เกิดชุมชนที่เห็นได้ และชุมชนนี้จะ เป็นเชื้อแป้ง และเกลือของสังคม เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุก หนทุกแห่ง

25 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ. 1997 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012 กุมภาพันธ์ 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google