งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012

2 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด” (มาระโก 1,15)

3 ในพระวรสารนักบุญมาระโก คำประกาศหรือข่าวสารแห่งความรอดของพระเยซูเจ้าต่อฝูงชนเริ่มต้นดังนี้ “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณา- จักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด”

4 การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นการเริ่มยุคใหม่ เป็นยุคแห่งพระหรรษทานและความรอด พระวาจาแรก ๆ ของพระองค์ เป็นการเชิญชวนให้ต้อนรับสิ่งใหม่ อาณาจักรของพระเจ้า ที่ทุกคนสัมผัสได้ และอยู่ใกล้มนุษย์แต่ละคน

5 พระเยซูเจ้าทรงชี้วิธีการให้เรา คือจงกลับใจและเชื่อพระวรสาร นั่นหมาย ความถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิง และยอมรับพระวาจาของพระเจ้า เพราะโดยผ่านพระเยซูเจ้า พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย

6 เป็นสองสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน นั่นคือ การกลับใจและความเชื่อ ไม่ใช่ว่ามีอย่างหนึ่งและขาดอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวพันกับพระวาจาทรงชีวิต เกี่ยวข้องกับการประทับอยู่ขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งในวันนี้ตรัสซ้ำกับพวกเราว่า

7 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

8 พระวาจาของพระเจ้าที่ได้รับการยอมรับ และนำมาเป็นหลักในการเจริญชีวิตจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดโดยสิ้นเชิง (กลับใจ) ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกันหรืออัฟริกัน จะเกิดมีความรู้สำนึก คิดเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าในการเจริญชีวิตในสภาพ แวดล้อมต่างๆ การอยู่ร่วมกันกับบุคคลหรืออยู่ร่วมในสังคม

9 แต่ว่าพระวรสารจะก่อให้เกิดอัศจรรย์แห่งการกลับใจอย่างแท้จริง ความเชื่อใหม่และมีชีวิตชีวาได้อย่างไร ความลับอยู่ที่ว่า ในพระวาจาของพระเยซูเจ้านั้นมีความล้ำลึกอยู่

10 พระวาจามิใช่เป็นเพียงคำตักเตือน แนะนำแนวทาง ข้อปฏิบัติ คำสั่งหรือบัญญัติ พระเยซูเจ้าเองประทับในพระวาจา เป็นพระองค์เอง ที่ตรัส พระองค์ตรัสกับเรา พระวาจาของพระองค์คือพระองค์เอง เป็นพระเยซูเจ้าเอง

11 ดังนั้น ในพระวาจา เราพบพระองค์ เมื่อรับพระวาจาเข้ามาในจิตใจของเราดังที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารับ (คือพร้อมที่จะนำมาในชีวิต) เราก็จะกลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ พระองค์จะบังเกิดและเจริญขึ้นในตัวเรา

12 นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราแต่ละคนต้องรับ คำเชื้อเชิญที่เร่งรัด และเรียกร้องของพระเยซูเจ้า

13 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

14 บางคนอาจจะคิดว่า ถ้อยคำในพระวรสารสูงและยากเกินไป ไม่สอดคล้องกับแนวชีวิต และแนวคิดอย่างเราๆ จึงอยากจะปิดตัวเอง ไม่อยากฟัง ท้อใจ

15 สิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ เมื่อเราคิดที่จะเลื่อนภูเขาแห่งความไม่เชื่อนี้ด้วยตัวเองตามลำพัง แต่ว่าเพียงคุณออกแรงนำพระวาจาเพียงคำเดียวจากพระวรสารมาปฏิบัติ

16 คุณจะได้ประสบกับความช่วยเหลือที่ไม่นึกฝัน พลังใหม่ ตะเกียงส่องทางดวงใหม่

17 เพราะพระวาจาคำนั้นที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ การติดต่อกับพระวาจานั้นจะช่วยเราให้เป็นอิสระ ชำระเราให้บริสุทธิ์ ทำให้กลับใจ บรรเทาใจ ให้ความยินดีและทำให้เรามีปรีชาญาณ

18 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”

19 กี่ครั้งกี่หนในแต่ละวัน ที่พระวาจานี้ เป็นแสงสว่างสำหรับเรา

20 ทุกครั้งที่เราประสบกับความอ่อนแอ หรือในความอ่อนแอของผู้อื่น ทุกครั้งที่การติดตามพระคริสต์ดูเหมือนเป็นความบ้า หรือเป็นไปไม่ได้ หรือทุกครั้งที่ความยากลำบากดูเหมือนว่า กดเราลงไป แต่พระวาจาตอนนี้เป็นเสมือนแรงกระตุ้น พลังใหม่ที่ทำให้เราสดชื่นขึ้น ทำให้เรามีกำลังที่จะเริ่มต้นใหม่

21 เพียงอาศัยการ “กลับใจ” ทันทีและรวดเร็ว เพื่อออกจากตัวตนของเราและเปิดตัวกับพระเจ้า เราจะพบกับอีกชีวิตหนึ่ง เป็นชีวิตที่แท้จริง

22 หากว่าเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์นี้กับเพื่อนที่เรารัก ซึ่งเขาก็ให้พระวรสารเป็นหลักในชีวิตด้วยแล้ว เราจะพบว่าในบริเวณที่เราอยู่จะเริ่มเกิดกลุ่มคริสตชน

23 นี่เป็นเพราะว่า พระวาจาที่นำมาเจริญชีวิตและถ่ายทอดออกไป ก่อให้เกิดอัศจรรย์นี้ คือก่อให้เกิดชุมชนที่เห็นได้ และชุมชนนี้จะเป็นเชื้อแป้ง และเกลือของสังคม เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกหนทุกแห่ง

24 “จงกลับใจ และ เชื่อข่าวดีเถิด”
“พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ.1997 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google