งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏใน หลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด หมายถึงพระนิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏใน หลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด หมายถึงพระนิพพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏใน หลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด หมายถึงพระนิพพาน และสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน ซึ่งก็เป็นธรรม ๑ ใน ปรมัตถ ธรรม 4 ( จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ) อธิบายสัจธรรมสูงสุด

2 อธิบายสัจธรรมสูงสุด ( ต่อ ) สัจธรรมสูงสุดในศาสนาคริสต์ พระยะโฮวา หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็นสัจ ธรรมสูงสุด เพราะดำรงอยู่ตลอดกาล และก่อให้เกิดสรรพสิ่ง เป็นสิ่งเคารพ สูงสุด เพราะเป็นที่เคารพหนึ่งเดียวของ ชาวคริสต์ และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด เพราะชาวคริสต์มีอาณาจักรของ พระองค์เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด แนวคิดเรื่อง ตรีนิติ หรือ ตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระจิต และพระบุตร ชื่อ ต่างกันแต่โดยอานุภาพคือสิ่งเดียวกัน

3 อธิบายสัจธรรมสูงสุด ( ต่อ ) สัจธรรมสูงสุดในศาสนาอิสลาม พระอัลเลาะห์ หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็น สัจธรรมสูงสุด เพราะดำรงอยู่ตลอด กาลและก่อให้เกิดสรรพสิ่ง เป็นสิ่ง เคารพสูงสุด เพราะเป็นที่เคารพหนึ่ง เดียวของชาวมุสลิม และเป็น จุดมุ่งหมายสูงสุด เพราะชาวมุสลิมมี อาณาจักรของพระองค์เป็นจุดมุ่งหมาย สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏใน หลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด หมายถึงพระนิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google