งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระไตรปิฎก. พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระวินัยเป็นคัมภีร์ที่ รวบรวมเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อปฏิบัติของสงฆ์ มี ทั้งสิ้น 21,000 พระรรม ขันธ์ พระไตรปิฎก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระไตรปิฎก. พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระวินัยเป็นคัมภีร์ที่ รวบรวมเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อปฏิบัติของสงฆ์ มี ทั้งสิ้น 21,000 พระรรม ขันธ์ พระไตรปิฎก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระไตรปิฎก

2

3 พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระวินัยเป็นคัมภีร์ที่ รวบรวมเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อปฏิบัติของสงฆ์ มี ทั้งสิ้น 21,000 พระรรม ขันธ์ พระไตรปิฎก ฉบับ ภาษาไทยอยู่ใน เล่มที่ 1 - 8

4 2. พระสุตตันตปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระสูตร เป็นคัมภีร์ที่เก็บรวบรวม คำสั่งสอนที่ใช้สอนบุคคล ตามสถานที่ ต่าง ๆเป็นเรื่องราวที่มีบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ประกอบ มีคำสอนทั้งสิ้น 21,000 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยอยู่ใน เล่มที่ 9 - 33

5 • พระอภิธรรมปิฎก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระอภิธรรม เป็นคัมภีร์ที่เก็บรวบรวม คำสั่งสอนที่เป็นหลักธรรมล้วน ๆ เรื่องธรรมชาติของชีวิต เรื่องของกรรม และการส่งผลของกรรม เรื่องภพภูมิต่างๆ การเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องของการปฏิบัติ เพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีคำสอนทั้งสิ้น 42,000 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยอยู่ในเล่มที่ 34 - 45

6 • พระไตรปิฎกนอกจาก เป็นคัมภีร์ที่รวบรวม หลักธรรม คำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนา แล้ว ยังเป็นคัมภีร์ที่ใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงใน การแสดง ยืนยัน หรือ ตรวจสอบ หลักคำสั่ง สอนที่นำมากล่าว แสดง หรือปฏิบัติว่า ถูกต้องหรือไม่ถ้าหลัก คำสั่งสอนใดไม่ ถูกต้องหรือขัดแย้งกับ ข้อความที่ปรากฏใน พระไตรปิฎกแล้ว หลัก คำสอนนั้นถือว่าเป็น โมฆะ ใช้ไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt พระไตรปิฎก. พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระวินัยเป็นคัมภีร์ที่ รวบรวมเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อปฏิบัติของสงฆ์ มี ทั้งสิ้น 21,000 พระรรม ขันธ์ พระไตรปิฎก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google