งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระไตรปิฎก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระไตรปิฎก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระไตรปิฎก

2 ตู้เก็บพระไตรปิฎก และหนังสือ
ตู้เก็บพระไตรปิฎก และหนังสือ

3 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก
1.พระวินัยปิฎก พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า พระวินัยเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อปฏิบัติของสงฆ์ มีทั้งสิ้น 21,000 พระรรมขันธ์ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยอยู่ใน เล่มที่ 1 - 8

4 2.พระสุตตันตปิฎก 2. พระสุตตันตปิฎก หรือเรียกสั้น ๆว่า
พระสูตร เป็นคัมภีร์ที่เก็บรวบรวม คำสั่งสอนที่ใช้สอนบุคคล ตามสถานที่ ต่าง ๆเป็นเรื่องราวที่มีบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ประกอบ มีคำสอนทั้งสิ้น 21,000 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยอยู่ใน เล่มที่

5 3.พระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
พระอภิธรรม เป็นคัมภีร์ที่เก็บรวบรวม คำสั่งสอนที่เป็นหลักธรรมล้วน ๆ เรื่องธรรมชาติของชีวิต เรื่องของกรรม และการส่งผลของกรรม เรื่องภพภูมิต่างๆ การเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องของการปฏิบัติ เพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีคำสอนทั้งสิ้น 42,000 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยอยู่ในเล่มที่

6 ความสำคัญของพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกนอกจากเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการแสดง ยืนยัน หรือตรวจสอบ หลักคำสั่งสอนที่นำมากล่าว แสดง หรือปฏิบัติว่า ถูกต้องหรือไม่ถ้าหลักคำสั่งสอนใดไม่ถูกต้องหรือขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว หลักคำสอนนั้นถือว่าเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt พระไตรปิฎก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google