งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กันยายน 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กันยายน 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กันยายน 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

4 เป็นท่านนักบุญยอห์นที่ เขียนเพื่อป้องกันกลุ่ม คริสตชนจากความผิด หลงของคนบางคนที่เน้น ความเชื่อในพระเยซูเจ้า เพียงด้วยคำพูด แต่ขาด กิจการ

5 คนพวกนี้ยังถืออีกว่า กิจการเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และ ไม่จำเป็น เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำครบถ้วนแล้ว

6 ความเชื่อของบุคคลดังกล่าว เป็นความเชื่อที่ว่างเปล่าและไม่มี ผล เพราะขาดความร่วมมืออันจำเป็นอย่างยิ่งที่พระเยซูเจ้า ทรงเรียกร้องจากเราเพื่อร่วมกับกิจการของพระองค์

7 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

8 รักด้วยการกระทำ ท่านนักบุญบอกว่าความเชื่อแท้นั้น พิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการรักอย่างที่พระเยซูเจ้ารักและอย่าง ที่ทรงสอนเรา คุณลักษณะประการแรกของความรักก็คือ การแสดงออกเป็นรูปธรรม

9 พระเยซูเจ้ามิได้ทรงรักเราเพียงด้วยสุนทรพจน์ไพเราะๆ แต่ทรงอยู่ท่ามกลางเราด้วยการทำความดี รักษาทุกคน

10 พร้อมที่จะช่วยเหลือ ทุกคนที่มาหาพระองค์ เริ่มจากคนอ่อนแอ คนที่ยากจนกว่า หรือ คนที่ถูกกีดกัน และทรง มอบชีวิตเพื่อเรา

11 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

12 นอกจากเราต้องรัก ด้วยกิจการแล้วท่าน นักบุญยอห์นยังกล่าว อีกว่า เราต้องรักใน ความจริงด้วย

13 ความรักแบบคริสตชนนั้น นอกจากพยายามให้ ออกมาเป็นกิจการแล้ว ต้องพยายามให้เป็นผลมา จากความจริงแห่งความ รักที่เราพบได้ในพระเยซู เจ้าด้วย

14 คือพยายามทำกิจการที่พระองค์อยากให้เราทำและอย่างที่ ทรงสอนเราไว้ พูดให้สั้นก็คือเราต้องรักตามแนวทางและ ในขอบเขตที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงไว้

15 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

16 เดือนนี้เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้อย่างไร

17 ข่าวสารของพระเยซูเจ้าช่างชัดแจ้งอยู่แล้ว เป็นการเรียกร้องเราให้กลับมาเป็นคริสตชนแท้ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเน้นเป็นอย่างมาก

18 และสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่โลกรอคอยเป็นอย่างมากด้วยดอกหรือ ไม่เป็นความจริงดอกหรือที่ว่า โลกปัจจุบันอยากเห็นพยาน แห่งความรักของพระเยซูเจ้า

19 ฉะนั้น เราจงรัก ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยคำพูด โดยเริ่มจากการให้ การบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คน ใกล้ชิดขอร้องจาก เราในแต่ละวัน

20 และจงรักในความจริง พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในแนวทาง ตามน้ำพระทัยพระบิดาเจ้าเสมอ เราเองก็ต้องอยู่ในแนว เดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้

21 พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเห็นพระองค์อยู่ เบื้องหลังพี่น้องทุกคน และที่จริงแล้ว สิ่งใดที่เราทำ เพื่อเขาก็ทรงถือว่าทำต่อพระองค์เอง

22 พระองค์อยากให้เรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเอง และให้ รักกันและกันโดยพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อกันและกันได้

23 เราจงรักอย่างนี้ เพื่อว่าเราจะเป็นเครื่องมือของ พระเยซูเจ้า เพื่อความรอดของโลก

24 คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1988 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18)


ดาวน์โหลด ppt กันยายน 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ย อห์น 3,18)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google