งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรง ชีวิต กันยายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรง ชีวิต กันยายน 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรง ชีวิต กันยายน 2013

2 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น
แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18)

3 เป็นท่านนักบุญยอห์นที่เขียนเพื่อป้องกันกลุ่มคริสตชนจากความผิดหลงของคนบางคนที่เน้นความเชื่อในพระเยซูเจ้าเพียงด้วยคำพูด แต่ขาดกิจการ

4 คนพวกนี้ยังถืออีกว่า กิจการเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และไม่จำเป็น เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำครบถ้วนแล้ว

5 ความเชื่อของบุคคลดังกล่าว เป็นความเชื่อที่ว่างเปล่าและไม่มีผล เพราะขาดความร่วมมืออันจำเป็นอย่างยิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเราเพื่อร่วมกับกิจการของพระองค์

6 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น
แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18)

7 รักด้วยการกระทำ ท่านนักบุญบอกว่าความเชื่อแท้นั้นพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการรักอย่างที่พระเยซูเจ้ารักและอย่างที่ทรงสอนเรา คุณลักษณะประการแรกของความรักก็คือ การแสดงออกเป็นรูปธรรม

8 พระเยซูเจ้ามิได้ทรงรักเราเพียงด้วยสุนทรพจน์ไพเราะๆ แต่ทรงอยู่ท่ามกลางเราด้วยการทำความดี รักษาทุกคน

9 พร้อมที่จะช่วยเหลือ ทุกคนที่มาหาพระองค์ เริ่มจากคนอ่อนแอ คนที่ยากจนกว่า หรือคนที่ถูกกีดกัน และทรงมอบชีวิตเพื่อเรา

10 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น
แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18)

11 นอกจากเราต้องรักด้วยกิจการแล้วท่านนักบุญยอห์นยังกล่าวอีกว่า เราต้องรักในความจริงด้วย

12 ความรักแบบคริสตชนนั้นนอกจากพยายามให้ออกมาเป็นกิจการแล้ว ต้องพยายามให้เป็นผลมาจากความจริงแห่งความรักที่เราพบได้ในพระเยซูเจ้าด้วย

13 คือพยายามทำกิจการที่พระองค์อยากให้เราทำและอย่างที่ทรงสอนเราไว้ พูดให้สั้นก็คือเราต้องรักตามแนวทางและในขอบเขตที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงไว้

14 "เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น
แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18)

15 เดือนนี้เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้อย่างไร

16 ข่าวสารของพระเยซูเจ้าช่างชัดแจ้งอยู่แล้ว
เป็นการเรียกร้องเราให้กลับมาเป็นคริสตชนแท้ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเน้นเป็นอย่างมาก

17 และสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่โลกรอคอยเป็นอย่างมากด้วยดอกหรือ ไม่เป็นความจริงดอกหรือที่ว่า โลกปัจจุบันอยากเห็นพยานแห่งความรักของพระเยซูเจ้า

18 ฉะนั้น เราจงรักด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยคำพูด โดยเริ่มจากการให้การบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนใกล้ชิดขอร้องจากเราในแต่ละวัน

19 และจงรักในความจริง พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในแนวทางตามน้ำพระทัยพระบิดาเจ้าเสมอ เราเองก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้

20 พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเห็นพระองค์อยู่เบื้องหลังพี่น้องทุกคน และที่จริงแล้ว สิ่งใดที่เราทำเพื่อเขาก็ทรงถือว่าทำต่อพระองค์เอง

21 พระองค์อยากให้เรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเอง และให้รักกันและกันโดยพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อกันและกันได้

22 เราจงรักอย่างนี้ เพื่อว่าเราจะเป็นเครื่องมือของ
พระเยซูเจ้า เพื่อความรอดของโลก

23 เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น
"เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง" (1 ยอห์น 3,18) คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1988 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรง ชีวิต กันยายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google