งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการ ออกแบบลายเสื้อ คือ การคิดลายเสื้อขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก ลายเสื้อที่มีอยู่แล้วตามปัจจุบันทั่วๆไป อาจจะ เป็นลายเสื้อบนเสื้อยีด เสื้อคอปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการ ออกแบบลายเสื้อ คือ การคิดลายเสื้อขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก ลายเสื้อที่มีอยู่แล้วตามปัจจุบันทั่วๆไป อาจจะ เป็นลายเสื้อบนเสื้อยีด เสื้อคอปก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของการ ออกแบบลายเสื้อ คือ การคิดลายเสื้อขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก ลายเสื้อที่มีอยู่แล้วตามปัจจุบันทั่วๆไป อาจจะ เป็นลายเสื้อบนเสื้อยีด เสื้อคอปก ซึ่งลายของ เสื้อก็จะแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละ คนที่ออกแบบมา แต่ในการออกแบบลายเสื้อ อาจจะมีโปรแกรมอีกหลายอย่างที่เป็นเครื่องช่วย ในการออกแบบ

4 1. เพื่อตอบสนองลายเสื้อความต้องการ ของคนในสังคม 2. เพื่อเป็นลายเสื้อที่แปลกใหม่ ซึ่งยัง ไม่มีในปัจจุบัน 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

5 1. เพื่อจัดทำลายเสื้อให้ออกมาแปลก ใหม่ 2. การออกแบบลายเสื้อเป็นอาชีพที่ดี อย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำไปประกอบ อาชีพได้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อต้องการตอบสนองต่อผู้บริโภค ให้เกิดความพึงพอใจ

6 1. จัดหาโปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อ 2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม Desktop T Shirt Creator 3. หาเสื้อที่ต้องการจะออกแบบตามขนาดที่ ต้องการ 4. วางแผนร่างลายที่เราต้องการลงในกระดาษ 5. เก็บรายละเอียดของลายเสื้อที่ออกแบบลงใน กระดาษ 6. ใช้โปรแกรม Desktop T Shirt Creator ออกแบบลายเสื้อ 7. เมื่อได้ลายเสื้อที่พอใจแล้ว นำลายเสื้อที่ได้ไป สกีนลงในเสื้อที่เตรียมไว้

7

8 งบประมาณในการออกแบบลายเสื้อ ขึ้นอยู่กับ ลายที่ต้องการออกแบบว่ามีลายละเอียดของ ลายมากน้อยเพียงใด และราคาเสื้อที่จะใช้ใน การลงลายขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ถ้าหากว่าเป็นเสื้อ ยืดก็จะมีราคาถูกกว่าเสื้อชนิดอื่นๆ คือตัวละ 100-150 บาท

9 http://www.yimpimjai.com/store/product


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการ ออกแบบลายเสื้อ คือ การคิดลายเสื้อขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก ลายเสื้อที่มีอยู่แล้วตามปัจจุบันทั่วๆไป อาจจะ เป็นลายเสื้อบนเสื้อยีด เสื้อคอปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google