งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม “เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะอยู่ใน ครอบครัวโดยกำเนิด เครือญาติ หรือในสังคมต้นกำเนิด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม “เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะอยู่ใน ครอบครัวโดยกำเนิด เครือญาติ หรือในสังคมต้นกำเนิด ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม “เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะอยู่ใน ครอบครัวโดยกำเนิด เครือญาติ หรือในสังคมต้นกำเนิด ”

2 การจัดหาครอบครัวบุญธรรมสำหรับเด็กนั้นเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง “จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก มิใช่ การจัดหาเด็กให้กับครอบครัวบุญธรรม”

3 ความสำคัญของการเก็บข้อมูลและ ประเมินสภาพเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม ได้รู้จักเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อย่างรอบด้าน  เป็นการส่งถ่ายข้อมูลให้กับครอบครัวบุญธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในการ แสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดู บุตรบุญธรรม  เพื่อเป็นหลักฐานทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม

4 ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องสามารถที่จะ เข้าถึง ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ โดยเฉพาะจากสูติบัตรของตนเอง และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิหลังของตนเองและ ครอบครัวโดยกำเนิด ข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ ประวัติความเจ็บป่วยของคนใน ครอบครัวโดยกำเนิด ที่จะมีผลต่อ สุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้เป็น บุตรบุญธรรม

5 ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม มีสิทธิที่จะติดต่อกับครอบครัวโดยกำเนิด โดยผ่านหน่วยงาน ในวัย และสภาพที่เหมาะสม

6 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมิใช่เป็น เพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น แต่เป็น กระบวนการสืบเนื่องยาวนานตลอด ชีวิตของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม


ดาวน์โหลด ppt ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม “เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะอยู่ใน ครอบครัวโดยกำเนิด เครือญาติ หรือในสังคมต้นกำเนิด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google