งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน ส้ม MUTU 112A 29B 3C26 41D 5E27 6-4F 7-6G จงหาค่า A-G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน ส้ม MUTU 112A 29B 3C26 41D 5E27 6-4F 7-6G จงหาค่า A-G."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวน ส้ม MUTU 112A 29B 3C26 41D 5E27 6-4F 7-6G จงหาค่า A-G

2 ปริมาณ ( หน่วย ) MU x TU x MU y TU y 140A30E 235B28F 330C20G 415D18H เลือกซื้อสินค้า 2 ชนิด คือ X และ y, ราคา ของสินค้าเท่ากัน = 25 บาท, งบประมาณ 100 บาท จงหาค่า A-H ซื้อสินค้า X,Y อย่างละกี่ชิ้น

3 เลือกซื้อสินค้า 2 ชนิด คือ X และ y, ราคาของ สินค้า X = 2 บาท, ราคาของสินค้า y = 3 บาท งบประมาณ 24 บาท จงหาค่า A-H ซื้อสินค้า X,Y อย่างละกี่ชิ้น

4 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อรรถประโยชน์หมายถึงอะไร มีหน่วยเป็น อะไร 2. อรรถประโยชน์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ อะไร 3. จงอธิบายทฤษฎีการลดน้อยถอยลงของ อรรถประโยชน์ 4. ดุลยภาพของผู้บริโภค คืออะไร 5. MU และ TU คืออะไร 6. ดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ สินค้า A และสินค้า B( P A = P B ) คือ.... 7. ดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ สินค้า X และสินค้า Y(P X ≠ P Y ) คือ...


ดาวน์โหลด ppt จำนวน ส้ม MUTU 112A 29B 3C26 41D 5E27 6-4F 7-6G จงหาค่า A-G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google