งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องพัก ครู. ควรมีพื้นที่ 4-5 ตารางเมตร ต่อครู 1 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องพัก ครู. ควรมีพื้นที่ 4-5 ตารางเมตร ต่อครู 1 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องพัก ครู

2 ควรมีพื้นที่ 4-5 ตารางเมตร ต่อครู 1 คน

3 ห้องพักครู ห้องรับแขก • มีป้ายบอกชื่อห้องที่ชัดเจน • ทำความสะอาดห้องพักครู ห้องรับแขก และพื้นที่ ทั่วไปให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ • จัดตู้โชว์ วางของให้เป็นระเบียบ • หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสารควรทันสมัย จัดเก็บ ให้เข้าที่ มีความเรียบร้อย • ดูแลห้องพักครูทุกครั้งหลังใช้งาน • บนโต๊ะรับแขกไม่ควรวางสิ่งของ ยกเว้นแจกัน ดอกไม้ • จัดผังโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ มีผ้าปูโต๊ะ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานมีเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมี มากจนมองเป็นรกรุงรัง • ประตู หน้าต่างติดม่าน ผนังห้องติดป้าย สารสนเทศเป็นระบบ ระเบียบสวยงาม

4

5 จัดทำโดย นางสาวพรรณพฤกษาสุเตนัน 52121531 นางสาวภัทราพรจริงแล้ว 52121532 นางสาวสุพัตราวงค์ต่อม 52121544 นางสาวอัมพิกาเรือนสอน 52121551 นางสาวนิภาภรณ์ชาวน่าน 52121553 เสนอ อาจารย์ไพรศิลป์ปินทะนา


ดาวน์โหลด ppt ห้องพัก ครู. ควรมีพื้นที่ 4-5 ตารางเมตร ต่อครู 1 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google