งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการใน บ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการใน บ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการใน บ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 ขอบเขต เนื้อหา การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตู้อาหารและ ตู้เย็น การจัดห้องครัว

3 การจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการใน บ้านที่ช่วยสร้างบรรยากาศและ ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกใน ครอบครัวซึ่งเป็นงานที่นักเรียน สามารถปฏิบัติได้ การจัดโต๊ะ อาหาร

4

5 แผนผังมโน มติ

6 ตู้อาหารเป็นที่สำหรับเก็บรักษา อาหาร เช่น อาหารแห้งหรือเครื่องปรุง อาหารที่ประกอบเสร็จแล้ว และ ภาชนะ สำหรับใช้รับประทานอาหาร ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ แช่อาหารและเก็บรักษาอาหารให้สด ใหม่อยู่เสมอ การจัดตู้เย็นเป็นการจัด วางสิ่งของและอาหารต่างๆ ในตู้เย็น แยกเป็นประเภทเพื่อสะดวกในการหยิบ ใช้ การจัดตู้อาหาร และตู้เย็น

7

8 แผนผังมโนมติ

9 ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้สำหรับ จัดเตรียมอาหารประกอบอาหาร ทำ ความสะอาดภาชนะสำหรับใส่อาหาร และเก็บรักษาอาหาร ดังนั้นจึงควร รักษาความสะอาดและจัดให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม การจัดการ ห้องครัว

10

11 แผนผังมโน มติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการใน บ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google